D20. nedeľa B 2018o nasledujúcich dní tohto týždňa vykročme s myšlienkou, že Eucharistia je predovšetkým Kristovo vďakyvzdanie nebeskému Otcovi, ku ktorému sa v spoločenstve Cirkvi pripájame my všetci každou svätou omšou.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce priebežné upratovanie po maľovke kostola.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

20.08. – 26.08.2018

PONDELOK – Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Domiana a rodičov z oboch strán.

UTOROK – Spomienka sv. Pia X., pápeža
Dolné Lefantovce v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30.

STREDA – Spomienka Panny Márie Kráľovnej
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Balážiovej, Szabovej a duše, na ktoré si nikto nespomína.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

PIATOK – Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre syna.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA – 21. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce v kultúrnom dome o 8 00 za † Petra Klenka.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Ďakujem všetkým, ktorí i počas tohto týždňa svojou prácou a inými službami pomáhali pri realizácii prác na kostole. Pozývam i v tomto týždni a pokračujeme od pondelka o 9 00.

Informačný servis nitrianskej diecézy