21. nedeľa C 2019Aj dnes sa Boh prihovára osobne ku každému z nás. Veriaceho človeka nepoznáme podľa toho, že stále hovorí o Bohu, o náboženstve. Viera sa prejavuje v skutkoch, ale predsa ju treba niekedy vyjadriť i slovami.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

26.08. – 01.09.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Veroniku a Vincenta Miškolciových a z rodiny.

UTOROK Spomienka sv. Moniky
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu.

STREDA Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Michala a Viktóriu Balážiových.

ŠŠTVRTOK Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Imricha Tótha a Vojtecha Ponica.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Ľudovíta Balážiho, rodičov a Žigmunda Šimanského.

NEDEĽA 22. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za dožitých 60 rokov života.

     Centrum pre rodinu Nitra oznamuje prípadným záujemcom, že  organizuje autobusy  na Národný pochod za život 22. septembra. V prípade vážneho záujmu prosíme o  prihlásenie sa formou platby na účet centra do 31.8. Všetky  podrobné informácie sú k dispozícii  na stránke www.centrumprerodinu.sk a facebooku centra.