Na obrázku môže byť text


    Aj dnešné evanjelium je vážnym varovaním, aby sa naša zbožnosť nestala samoúčelnou. Ani aktívny život vo viere bez lásky nám nezaručí Božie kráľovstvo.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.

Komentár: 21. nedeľa C

LITURGICKÝ PREHĽAD  

22.–28.08.2022

PONDELOK  Spomienka preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Domiana a rodičov z oboch strán.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Petra, rodičov z oboch strán a duše v očistci.

STREDA  Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce
o 18 30 za † Filoménu Porubskú a rodičov.

PIATOK  
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA  Spomienka sv. Moniky
Horné Lefantovce
o 7 30.

NEDEĽA  22. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Baltazára Gála, Teréziu, Gašpara, Gabrielu a rodičov z oboch strán.

Na obrázku môže byť 1 osoba, vonku a text, v ktorom sa píše „Neúspech neznamena že som prehral, ale to, že som ešte nedosiahol úspech. Neúspech neznamená, že som nič nezískal, ale to, že som sa niečo naučil. Neúspech neznamená že som hlupák, ale to, że mám dost viery, aby som to skúsil. Neúspech neznamená, že to nikdy nezvládnem, ale to, że potrebujem viac trpezlivosti. John Maxwell Saletini Rozkvet“

Na obrázku môže byť 4 ľudia, vodná plocha, obloha a text, v ktorom sa píše „Drahy Bože, dnes Ti chcem pod'akovat za to, že ma mojom živote požehnávaš vzácnymi l'udmi. Dakujem Ti za všetkych, ktorí vo mne vidia Tvoj obraz. Moja úprimná nekončiaca vd'aka Ti patrí za všetkych mojich priatel'ov. cez nich ku mne prichádza láskavost, pochopenie a vel'a príležitostí na radost. Cez nich pozdvihuješ môjho ducha potešuješ moje srdce. Dakujem Ti za to, že ich mám. A prosím to aby aj moje priatel'stvo bolo pre nich vzácnym požehnanym darom. Amen. Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy