21. nedeľa B 2018 Základná voľba, rozhodnutie sa pre Boha charakterizuje náš život. Je to voľba často veľmi dramatická, vytvorená z kríz a stretnutí, voľba, ktorá nás stavia na druhé miesto a jednoznačne dáva prednosť Bohu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce priebežné upratovanie po maľovke kostola.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

27.08. – 02.09.2018

PONDELOK – Spomienka sv. Moniky
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK – Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30 za † Apolóniu a Justína Čergeťových a Dezidera Ťažára.

STREDA – Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30 za † Ľudovíta Saba a rodičov z oboch strán.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † rodičov a starých rodičov.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jána Danáča s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA – 22. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce v kultúrnom dome o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Baltazára, Teréziu, Gašpara a rodičov z oboch strán.

     Ďakujem všetkým, ktorí sa neustále obetujú a pomáhajú už pri dokončovacích prácach na kostole v Dolných Lefantovciach. Pokračujeme opäť v utorok od 13 00.

Informačný servis nitrianskej diecézy