22. nedeľa C 2019Dnešná bohoslužba nás chcela poučiť o pravom umení života, ktoré spočíva v službe. K nej nám dal príklad pravý umelec a znalec života – sám Pán Ježiš.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

02. – 08.09.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

UTOROK Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána Danáča.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Máriu Bulejkových s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK Prvý piatok v mesiaci september
VENI SANCTE – slávnostné otvorenie školského roku
Horné Lefantovce o 18 30 s prvopiatkovou pobožnosťou za žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov a rodičov farnosti. Príďte si vyprosiť Božie požehnanie pre spoluprácu s darmi Ducha Svätého počas školského roku.
Bude vhodné, aby sa do sv. omše zapojili aj samy deti so študentmi prostredníctvom čítaní a spoločných modlitieb. Všetci sú srdečne pozvaní.

SOBOTA Spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Horné Lefantovce o 7 30 za † Félixa a Máriu Vargových s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  23. v Cezročnom období
Horné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Dolné Lefantovce o 10 00 slávnostná hodová sv. omša pri príležitosti slávnosti titulu kostola (Narodenia Panny Márie) a zároveň 1. výročia jeho posvätenia, obetovaná za všetkých kňazov, ktorí v ňom slávievali najsvätejšiu obetu a pôsobili vo farnosti, za všetkých dobrodincov i tých, ktorí sa starali a starajú o zveľadenie Božieho chrámu a posväcujú v ňom svoje životy. Všetci ste srdečne pozvaní.
Po sv. omši bude výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     V piatok po sv. omši bude zápis detí k príprave na prvé prijatie Eucharistie. To sa týka detí, ktorých rodičia majú  na území tunajšej farnosti (Horné a Dolné Lefantovce) kánonický pobyt, čo znamená, že bývajú na území tejto farnosti, aj keby mali  trvalý alebo prechodný pobyt niekde inde. To sa týka aj detí, ktoré navštevujú školu mimo svojej farnosti. Aj tu treba učiť deti budovať si vzťah k farnosti, v ktorej majú prijímať sviatosti.

    V mesiaci september sa začína nový školský rok. Je to zároveň aj opätovná výzva a pozvanie do školy Pána Ježiša. Vstúpme do nej sviatosťou zmierenia. Povzbuďte, rodičia, svoje deti, aby nový školský rok začali dobrou sv. spoveďou a Vy im buďte v tom príkladom: príležitosť hodinu pred sv. omšami, pol hodiny v sobotu a v nedeľu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.