Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „Ale ked' chystáš hostinu, pozvi chudobnych, mrzákov, chromych a slepych. A budeš blahoslaveny, lebo oni sa ti nemajú čím odplatit. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivych. Lukáš14,1.7- 14 Lukáš Saletini Rozkvet“


    Ježiš nás dnes v evanjeliu oslobodzuje od sústredenosti na seba, od kŕčovitého hľadania uznania a prestíže, od sebavychvaľovania. Učí nás tak pokore, aby sme do stredu pozornosti nestavali seba.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

Komentár: 22. nedeľa C

LITURGICKÝ PREHĽAD  

29.08.–04.09.2022

PONDELOK  Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
Horné Lefantovce o 18 30 za † Angelu a Jána Domianových.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu, Štefana, syna Antona a ostatných členov rodiny.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce
o 18 30 s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK  Prvý piatok v mesiaci september
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra s rodinou s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA  Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce
o 7 30 s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  23. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     V mesiaci september sa začína nový školský rok. Je to zároveň aj opätovná výzva a pozvanie do školy Pána Ježiša. Vstúpme do nej sviatosťou zmierenia. Povzbuďte, rodičia, svoje deti, aby nový školský rok začali dobrou sv. spoveďou a Vy im buďte v tom príkladom: možnosť sv. spovede od 17 45 do 18 15 (v pondelok po sv. omši), v sobotu a v nedeľu pred sv. omšami.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „BEZ POKORY NIKDY NENÁJDEME BoHa, NÁJDEME NÁS SAMYCH Pretože človek, ktorý nemá pokoru, nemá pred sebou horizont, má iba zrkadlo: hl'adí na seba samého. Prosme Pána, aby rozbil zrkadlo a mohli sme hl'adiet d'alej, na horizont, kde je On. Ale toto musí urobit On: dat nám milost a radost pokory, aby sme mohli íst po tejto ceste. PÁPEŽ FRANTIŠEK Saletini Rozkvet“

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia, ruža a text, v ktorom sa píše „V PEKLE MOŽNO NÁJST VŠETKY ČNOSTI, IBA JEDNU NIE.. PON͎ENOST. NEBI MOŽNO NÁJST VŠETKY NERESTI, LEN JEDNU NIE... PYCHU. MIRJAMZ ABELINU Saletini แU Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy