23. nedeľa C 2019 Spojnicu myšlienok dnešného evanjelia treba hľadať nielen v pripravenosti sa na uskutočnenie nejakej úlohy, ale predovšetkým v schopnosti dokončiť ju.
Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
V tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?, ktoré budú zamerané na postavu proroka Jonáša. Preto odporúčam prečítať si starozákonnú Knihu proroka Jonáša.
V tomto týždni bude stretnutie birmovancov – vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

09. – 15.09.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Stanislava Jankulu.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Čergeťovej, Vincúrovej, Petra a duše v očistci.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kuššovú.

ŠTVRTOK Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Mária  
Dolné Lefantovce o 18 30 za † rodičov Lacuškových, deti a členov rodiny s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Valériu a Jozefa Dobišových s fatimskou pobožnosťou.

SOBOTA Sviatok Povýšenia svätého Kríža
Horné Lefantovce o 7 30 za † Máriu Mandincovú a ostatných členov rodiny.

NEDEĽA Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Dolné Lefantovce o 8 00  ďakovná za 60. výročie manželstva.
Horné Lefantovce o 10 00 pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (v prípade priaznivého počasia) za † Jozefa a Máriu Fázikových.

Informačný servis nitrianskej diecézy