Vo svetle dnešného Božieho slova nám Pán Ježiš pripomína, že učeníkom je ten, kto skutočne potrebuje otvorenie očí a uší. Nikto z nás nemôže byť výnimkou.

     Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

06.–12.09.2021

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre Petra s rodinou.

UTOROK  Spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

STREDA  Sviatok Narodenia Panny Márie
V Dolných Lefantovciach slávnosť – titul filiálneho kostola a deň jeho posvätenia. Sv. omša o 18 30.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Irenu a Jozefa Verešových.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Ďuriša.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Annu Obertášovú.

NEDEĽA  24. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za dožitých 15 rokov života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pre Sofiu.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Evanjeliovy pribeh uzdravenia hluchonemého má aj symbolicky vyznam. Zázrak prebieha dvoch etapách. Pán Ježiš najskôr uzdravuje sluch. Je nevyhnutné, aby sa človek „otvoril" pre počúvanie Božieho slova. Až potom nasleduje druhá etapa prinavrátenie reči, aby človek, ktory počúval, mohol správne hovorit'. Existuje úzke prepojenie medzi počúvanim slova schopnost'ou komunikovat'. Kto nepočúva, zostáva nemy vo viere. Žial' ako veriaci sme prestali počúvat' Božie slovo, zamyšl' sa nad nim, preto zostávame bez slov vnašom živote viery. Nech Pán Ježiš vykona aj nad nami „Effeta" „Otvor sa!" Otvorme svoje uši pre Boži hlas, aby sme ho mohli vyznávat' tomto svete. duchovné slovko“

     Na verejné podujatia spojené s návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku (12.–15.9.2021) je potrebná registrácia účastníkov: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Všetky konkrétne otázky, prosím, adresujte na zverejnené linky pre konkrétne podujatia: https://www.navstevapapeza.sk.
Verejné podujatia budú dostupné aj aj pre návštevníkov v režime OTP (osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní). Nutné bude zaregistrovať sa na stránke navstevapapeza.sk. Registrácia OTP sa spustí až v pondelok 6. septembra.
Dôrazne upozorňujeme, aby sa záujemcovia o účasť v režime OTP neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných, ale počkali do pondelka 6. septembra na spustenie registrácie OTP. V tejto chvíli je k dispozícii len registrácia pre plne zaočkovaných účastníkov. Tá pokračuje ďalej, avšak v pondelok k nej pribudne aj registrácia pre účastníkov v režime OTP.

Bližšie informácie je možné získať na infolinke +421 2 2220 0075 (pon – pia 08:30 – 16:30) a e-mailovej adrese: registracia@navstevapapeza.sk. Zároveň prinášame otázky a odpovede k registrácii: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210813033.

Plagat 2

     Pápež František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021. Pozývame vás, milí mladí priatelia, na vzácne stretnutie s ním. Prichádza v neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia. Prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. Povzbuďte aj svojich priateľov.
So záujmom prísť a stretnúť Svätého Otca Františka v Košiciach sa ozývajú aj ľudia zo zahraničia. Neostaňme ľahostajní voči tomuto pozvaniu a podľa svojich možností sa prichystajme a privítajme ho.
Svätý Otec František príde na štadión Lokomotívy, kde bola pred tromi rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Pozývame vás  pripomenúť si aj túto udalosť a zažiť nanovo atmosféru milosti a krásy. Pripravený je bohatý sprievodný program.

USMERNENIA K NÁVŠTEVE KOSTOLOV 

    Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. Vyhláškou č. 241 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) z) a aa) zákona pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu nasledovné opatrenia, s účinnosťou od 16. augusta 2021, v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u (§ 4 písm. f) čl. 7):

  • pre vstup na bohoslužby sa nevyžaduje očkovanie ani test;
  • pri vstupe do kostola a pobyte v ňom si zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom;
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice;
  • počet účastníkov v kostole obmedziť na 75% na sedenie a 50% na státie podľa Všeobecných ustanovení k hromadným podujatiam (§ 2 ods. 2 písm. h).

 

Na obrázku môže byť vonku a text

 

 

Na obrázku môže byť monument, obloha a text, v ktorom sa píše „V supermarketoch dnes často hladáme light malinovky, nápoje bez cukru, tabak bez nikotínu kávu bez kofeínu, vajcia bez cholesterolu, mlieko bez laktózy. A taktiež vyhladávame Boha bez prikázaní, Boha bez sviatostí, Boha bez Boha... Saletini Rozkvet“

 

 

Na obrázku môže byť 5 ľudí, dieťa, stojaci ľudia a text, v ktorom sa píše „MODLITBA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA Pane, Bože, tejto chvíli sa skláname, d'akujúc ti za pomoc a ochranu počas orázdnin. Prosíme t'a, neopúšt'aj nás ani školskom roku, do ktorého opat vstupujeme. Prosíme t'a, otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia napln Duchom Svatym, aby sme teba počúvali a len pre teba žili. Posilni aj našich učitel'ov, knazov, otcov biskupov, katechétov, aby nám trpezlivost'ou láskou odovzdávali vedomosti. Daj nám múdrost, odvahu, aby sme žili a rástli na čest' a chválu tvojho svätého mena. Amen. shine AlSale. Saletini Rozkvet“