23. nedeľa B 2018Prichádzame na sv. omše, aby sme spolu s Kristom ďakovali Bohu a vzdávali mu chválu za jeho dobrodenia voči nám a aby sme sa otvorili pre jeho potreby.
Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov  80–99.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

10.09. – 16.09.2018

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu a Jozefa Kopčekových.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Gustáva a Valériu Lacuškových a členov rodiny s fatimskou pobožnosťou.

STREDA – Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie
Horné Lefantovce o 18 30 za † Rudolfa a Rozáliu Candrákových a rodičov z oboch strán s fatimskou pobožnosťou.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Violu Toriškovú.

PIATOK – Sviatok Povýšenia svätého Kríža
Dolné Lefantovce o 18 30 v kaplnke Povýšenia svätého Kríža – slávnosť titulu kaplnky – za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča a zosnulých príbuzných, ktorí sú pochovaní v krypte pod kaplnkou.
V tento deň sa začneme modliť novénu k pátrovi Piovi.

SOBOTA – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Alžbetu a Jána Čergeťových.
Horné Lefantovce o 10 00 pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (v prípade priaznivého počasia).

NEDEĽA – 24. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Máriu a Jozefa Fázikových.

Informačný servis nitrianskej diecézy