24. nedeľa B 2018Peter v evanjeliu vyznal svoju vieru v Pána Ježiša a zároveň ho predstavil. Dnes je na nás, aby sme urobili to isté svojím životom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov  100–119.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
V pondelok po sv. omši pokračujeme v stretnutiach vo fare, a to na tému: Povery a mágia v našom živote.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.
Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

17.09. – 23.09.2018

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Félixa a Máriu Vargových.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jaroslavu Lacuškovú.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Alexandra a Máriu Marciových, synov a vnuka Stanislava.

PIATOK – Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Horné Lefantovce o 18 30 za † Teodora, Augustínu, Jozefa, Hedvigu a deti Kováčikových.

SOBOTA – Spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, hlavného patróna katedrálneho chrámu, baziliky v Nitre
Horné Lefantovce o 7 30.      

NEDEĽA – 25. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie za dožité roky.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy