25. nedeľa C 2019 - použitéBožie slovo dnešnej nedele nám pripomína, že pre kresťana má veľký význam nielen to, čo je užitočné, prospešné a aktuálne výnosné. Kresťan sleduje cieľ! A tak to, čo sa iným zdá byť zbytočné, je pre kresťana prezieravosťou. A čo iní pokladajú za veľmi dôležité, posudzuje kresťan s istým odstupom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?
Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

23. – 29.09.2019

PONDELOK Spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Horné Lefantovce o 18 30 s pobožnosťou k sv. pátrovi Piovi.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Tomáša Štolfu.
Vo sv. omši bude požehnanie novej úrody. Môžete priniesť plody zeme zo svojej úrody na požehnanie.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná za 75 rokov života a vyprosenie Božích milostí pre rodinu.
Vo sv. omši bude požehnanie novej úrody. Môžete priniesť plody zeme zo svojej úrody na požehnanie.

ŠTVRTOK   
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Antona Červeňanského.

PIATOK Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza      
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa a Alžbetu.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † starých rodičov Vargových, Šiškových a deti.

NEDEĽA 26. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 poďakovanie za životné jubileá.

Pane Ježišu Kriste, náš čas, náš život je v Tvojich rukách.
Veríme, že stále o nás zápasíš napriek tomu,
čo sme vo svojom živote zďaleka nerobili poctivo a spravodlivo.

Prosíme o odvahu pozrieť sa na svoj život reálne,
bez samospravodlivosti a vzájomných obvinení,

kto všetko je za našu neprajnosť a prejavy zlosti a strachu o seba zodpovedný.
Spoliehame sa len na to, že spolu s Tebou zomiera na kríži to,
čo nevieme zvládnuť, napraviť sami.

Prosíme o nádej, že ešte máme príležitosť začať premýšľať a konať inak ako doteraz.
Pomôž nám vyrásť z detských predstáv, že Ťa oklameme alebo sa nám pred Tebou podarí skryť.
Pomôž nám rozlišovať medzi tým,
čo pominie a tým, čo ostane.

Nauč nás múdrosti, aby sme s tým, čo máme,
zaobchádzali spravodlivo. Amen.

Informačný servis nitrianskej diecézy