25. nedeľa A 2020Dnešné evanjelium je o „nespravodlivej“ Božej spravodlivosti. Ťažko sa s ňou zmierujeme, pokiaľ je preukazovaná iným, o to ľahšie ju prijímame, keď je naklonená nám. Doprajme si ju navzájom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.
V stredu v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.
Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

21. – 27.09.2020

Hudobný bonus:

PONDELOK Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Horné Lefantovce o 18 30 za † Emíliu, Viliama a syna Miloša.

UTOROK Spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, hlavného patróna katedrálneho chrámu, baziliky v Nitre 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Petra Klenka.

STREDA Spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Antona Červeňanského a rodičov z oboch strán.

ŠTVRTOK
V tento deň sa v našej farnosti uskutoční kánonická vizitácia, ktorá spočíva v hodnotení života farnosti. Hlavným vizitátorom bude Mons. Peter Brodek, generálny vikár, ktorý bude aj hlavným celebrantom sv. omše v  Horných Lefantovciach o 18 00. Po jej ukončení bude stretnutie s veriacimi farnosti, kde bude predstavený význam vizitácie a bude možné položiť otázky, prípadne vysloviť návrh na tému života farnosti, diecézy, Cirkvi.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Gažiovej a Vaňovej.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc.

NEDEĽA 26. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Stanislava Pavlíka a rodičov z oboch strán.