Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta SÚ voči sebe navzájom predvídavejši ako synovia svetla. LUK� 16, 1-13 5 Saletini Rozkvet“


   Každé naše zhromaždenie v Božom chráme, i to dnešné, je lekciou, ako dobre prežiť svoj život. Je to umenie, na ktorom je založené naše kresťanstvo, naša viera.

  Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.

  Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad významom slova amen v liturgickom slávení.

Komentár: 25. nedeľa C

LITURGICKÝ PREHĽAD  

19.–25.09.2022

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † rodičov Görögových, Candrákových a starých rodičov.

UTOROK  Spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Karola Otta.

STREDA  Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Horné Lefantovce o 18 30 za † Félixa a Máriu Vargových.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, titul katedrálneho chrámu, baziliky v Nitre
Dolné
Lefantovce o 18 30 za † rodičov Piterkových, syna Jozefa a starých rodičov.
Vo sv. omši bude požehnanie novej úrody. Môžete si priniesť plody zeme zo svojej úrody na požehnanie.

PIATOK  Spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Horné Lefantovce o 18 30 za † Zuzanu Kunovú.
Vo sv. omši bude požehnanie novej úrody. Môžete si priniesť plody zeme zo svojej úrody na požehnanie.

SOBOTA 
Horné Lefantovce
o 7 30.

NEDEĽA  26. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Júliusa Obertáša.

Nepoctivý správca v Ježišovom podobenstve ukazuje, že je múdry tak pri posudzovaní vlastných hraníc („Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím“), ako aj pri rozhodovaní, ktoré sa dotýka jeho budúcnosti (Viem, čo urobím!“ ). Správca však prejavuje svoje bezškrupulózne schopnosti predovšetkým tým, že zvráti pre neho nepriaznivú situáciu. Získava si priateľov, ktorí môžu byť užitoční, keď bude pozbavení správcovstva. Je zrejmé, že z morálneho hľadiska je správanie správcu odsúdeniahodné, ale o to nejde. Podobenstvo chce jednoducho upriamiť pozornosť čitateľa na ľudskú šikovnosť pri hodnotení drámy svojej situácie a vyzvať, aby sme takto boli prezieraví aj v duchovných hodnotách. Peniaze musia byť prostriedkom pre spoločenstvo a musia sa deliť s tými, ktorí žiadne nemajú, inak sa stanú nástrojom neprávosti. To je význam výrazu „robiť si priateľov z nespravodlivej mamony“.

 

Na obrázku môže byť obuv a text, v ktorom sa píše „Kým niekoho odsúdiš, obuj si jeho topánky. Prejdi jeho cestu. Prejdi jeho minulost, bolest aj radost. Prejdi roky, ktorymi prešiel on. Zakopni o každy kameš, O ktory zakopol a spadol. Po každom zakopnutí vstań a chod d'alej tak, ako to urobil on. Nesúd' nikoho, kým si neprešiel V jeho topánkach. Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy