27. nedeľa c 2019Dnešné evanjelium by sme mohli zhrnúť do jednej myšlienky: Kto chce mať pevnú vieru, potrebuje ju prežívať úprimne.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?

LITURGICKÝ PREHĽAD  

07. – 13.10.2019

PONDELOK Spomienka Ružencovej Panny Márie
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Valériu Špirkových a deti.

STREDA   
Horné Lefantovce o 18 30 za † Pavla a Katarínu Bojsových a rodičov.

ŠTVRTOK   
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Gizelu a Marcela Némethových a rodičov z oboch strán.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Augustína, Zelmu a príbuzných z oboch strán.

NEDEĽA 28. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.