27. nedeľa A 2020Počas celého nášho života nás Boh osobne oslovuje, nabáda, vychováva, napomína… Čo tým dosiahol? Odpoveď nám ponúka dnešné evanjelium.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

05. – 11.10.2020

Hudobný bonus:

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Antona a Amáliu Gajdošových.

STREDA Spomienka Ružencovej Panny Márie
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona a Júliu Žitňanských.
Po sv. omši sa pomodlíme slávnostný ruženec.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Marcela a Gizelu Némethových, rodičov z oboch strán a duše v očistci.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná za 50 rokov spoločného života v manželstve.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 18 30 za † rodičov Šinkových, Kuššových a rodičov prednostne pre seniorov (nad 65 rokov).

NEDEĽA 28. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Antona a Martu Gažiových.

     Podľa aktuálnych hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v jednom okamihu v počte nad 50 osôb, z čoho vyplýva, že na bohoslužbách môže byť najviac 50 ľudí. Vstup do kostolov bude na základe vstupeniek, ktoré budú jednotlivým účastníkom bohoslužieb rozdané pred vstupom do kostolov. Pri vstupe do kostolov budú uprednostnení tí, na úmysel ktorých sa slávi sv. omša, miništranti a pani kostolníčky. Preto prosím tých, ktorí sa budú zúčastňovať bohoslužobných aktivít (sv. omše, pobožnosti), aby rešpektovali stanovený počet veriacich, zodpovedne dodržiavali všetky stanovené hygienické opatrenia. Tiež prosím o trpezlivosť, prejav vzájomnej ohľaduplnosti a obetavosti, aby nedochádzalo k sporom a konfliktom počas napĺňania a po naplnení miest v kostoloch.

     Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zároveň prosia veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

     Prajem Vám požehnané obdobie s ružencom v ruke a s modlitbou posvätného ruženca na perách a predovšetkým v srdci. Pozývam Vás k dennej modlitbe posvätného ruženca každý tam, kde je, v čase, ktorý mu najlepšie vyhovuje (v nedele spoločne o 14 00 v kostoloch farnosti), aby sme zverili toto neľahké obdobie a situáciu Panne Márii a aj prostredníctvom nej si vyprosili víťazstvo nad pandémiou a za zastavenie akéhokoľvek zla, ktoré je s tým spojené. Dovoľme jej, aby sa s takou láskou, s akou sa starala o Božieho Syna, postarala aj o nás.