Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „ਜ Rozkvet Saletini Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivy sudca! A Boh neobráni svojich vyvolenych, čo k nemu volajú dnom nocou, a bude k nim nevšímavy?" Lukáš 18, -8“


    Dôležitou podmienkou modlitby je viera. Pritom nesmieme zabúdať, že modlitba nie je magický prostriedok, ale čin, ktorý nás spája s Bohom, a ktorý robí naše problémy a záležitosti nielen našimi, ale aj Božími, a to vo všetkých formách nášho života.

   Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.  Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za Vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach v téme Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

17.–23.10.2022

PONDELOK  Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Balážiho a vnuka Adama.

UTOROK  Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
Dolné Lefantovce o 18 30 za † kňaza Alojza Povolného, bývalého farára tunajšej farnosti († 20. 10.1879), pochovaného na cintoríne v Dolných Lefantovciach .

STREDA  
Horné Lefantovce o 18 30 za † Vlastislava a Júliu Strakových a synov.

ŠTVRTOK 
Dolné
Lefantovce o 18 30 ďakovná za 63 rokov spoločného života.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

SOBOTA  Ľubovoľná spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
Horné Lefantovce
o 7 30.
K úcte bude vystavená relikvia sv. Jána Pavla II. – časť z jeho reverendy.

NEDEĽA  30. v Cezročnom období – Misijná nedeľa
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Andreja a starých rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Pri našich vzájomných stretnutiach si obnovujeme a prehlbujeme vzájomné vzťahy. To samozrejme platí aj o našom vzťahu k Bohu. Príležitostí na stretnutie s ním máme nekonečne veľa. Spoločné slávenie Eucharistie, zvlášť nedeľnej, je pre nás takýmto jedinečným stretnutím. Ide však o to, či si pre nedeľnú bohoslužbu nájdeme čas a či k Bohu zdvíhame svoje ruky, oči, hlas i srdce, aby sme sa skutočne stretli. Určite to nerobíme preto, aby sme mali na týždeň pokoj. Potom by sa mohlo právom stať, že nezachytíme ani tie všetky ostatné príležitosti pre stretnutie s ním.

     Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. Je príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave.
Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke: kurzsamuel.sk. Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa prihlásiť do 23. októbra 2022. Plagát nájdete na výveske aj na našej farskej stránke.

Kurz Samuel 2022


    Mesiac október je zasvätený modlitbe posv. ruženca. Je teda mesiacom mariánskej úcty, ale aj misijným mesiacom. Modlíme sa ho pred každou sv. omšou, v nedele o 16 30 vo farskom kostole. K modlitbe pozývam deti (zvlášť prvoprijímajúce) mládež, rodiny a všetkých veriacich. Úplné odpustky môže získať veriaci, ktorý: 1. sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu; 2. sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší Veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu. Na získanie úplných odpustkov spojených s recitáciou mariánskeho ružence sa stanovuje: a) stačí recitovanie jeho jednej štvrtiny, čiže päť desiatkov; b) pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách; c) pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovovať tajomstvá podľa schváleného miestneho zvyku; avšak pri súkromnom recitovaní stačí, keď veriaci k slovnej modlitbe pripája rozjímanie o tajomstvách.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „RUŽENEC JE ZÁCHRANNÉ LANO" JEDEN KONIEC DRŽÍME MY, DRUHY MAMA MÁRIA. ONA TO "LANO" NIKDY NEPUSTÍ. ZÁLEŽÍ NA NÁS, ČI SA CHCEME DAT ZACHRÁNIT. Mons. Stanislav Stolárik rožnavsky diecézny biskup នង Ⅲ Rozkvet Saletini“

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Na obrázku môže byť 1 osoba, kvet a text, v ktorom sa píše „8 úsmevon... Usmievaj sa! úsmevom trhaj ružičky bolesti, úsmevom rozdávaj slová, úsmevom pomáhaj, úsmevom prijimaj nespravodlivosti, úsmevom nes pravdu sebe, S úsmevom prijímaj, ked' ta klamu... S úsmevom zakryvaj všetko, čo ta bolí, úsmevom kráčaj iked' vel'mi smutná, úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho, ktory všetku lož, zlobu, faloš klam l'udí poznal prv než ty. On teba už len necháva kráčat po vyšliapanej ceste. Aká nevd'ačná by som bola, keby som na všetko neusmiala! Do neba treba ist úsmevom, Boh nemá rád zachmúrenych svätych. TÚTO MODLITBU SA MODLIEVALA LOVENSKÁ SVÄTICA, BLAHOSLAVENÁ SESTRA ZDENKA Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy