3. adventná nedeľa C 2018 Do ďalšieho adventného týždňa vstupujeme s myšlienkou: „Čo máme robiť, aby sme boli iní, aby sme boli podľa Kristovho vzoru?“ V Jánových odpovediach cítiť predovšetkým ľudskosť, ktorej odrazom je osobný vzťah k Bohu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.
V pondelok o 18 30 pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: Hranice v medziľudských vzťahoch.
V utorok v Dolných Lefantovciach, v stredu v Horných Lefantovciach ukončíme prednáškou adventnú prípravu na príchod Ježiša Krista.
Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

17.–23.12.2018

PONDELOK
Horné Lefantovce o 6 00 za † Jozefa Ďurku.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA
Horné Lefantovce
o 18 00 za † Alexeja Bojsu a rodičov Bojsových a Vašinových.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 6 00  za † Jarmilu a z rodiny.

PIATOK  
Horné Lefantovce o 6 00 za † Pavla a Helenu, syna Jána a dcéru Máriu.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 6 00 za † Alžbetu Kováčovú.

NEDEĽA – 4. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Alexandra Marciho a rodičov Žákových a Marciových.
Vo sv. omšiach bude požehnanie betlehemov tým, ktorí si prinesú akýkoľvek betlehem, ktorý im bude počas Vianočného obdobia pripomínať a sprítomňovať narodenie Božieho Syna.

     Možnosť pristúpiť k vianočnej sv. spovedi bude v našej farnosti v piatok (21.12.2018) v nasledujúcich časových rozvrhoch: Horné Lefantovce od 16 30 do 18 00, Dolné Lefantovce od 16 30 do 17 30. Počas svätej spovede bude rozdávaná Eucharistia po pol hodine s príslušným liturgickým obradom, ktorý končí požehnaním. Využite teda aj túto možnosť dobrej a zodpovednej prípravy na radostné prežitie vianočných sviatkov.

     Tí, ktorí by aj v tomto roku privítali vo svojich domovoch koledníkov Dobrej noviny, nech sa do 24.12. zapíšu do papierov v predsieňach kostolov. Rovnako aj deti, ktoré by chceli ísť koledovať, nech sa prihlásia u kňaza farnosti. Téma 24. ročníka je: Padlo do úrodnej pôdy. Dobrá novina podporí v roku 2019 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Zapojenie sa do tohto projektu môže byť náš vianočný dar iným.

Informačný servis nitrianskej diecézy