3. adventná A 2019Pochybnosti o identite Ježiša ako Mesiáša nemal iba Ján, ale máme ich i my. Po úspešnom prežití Adventu by sa mali rozplynúť. Aby sa tak stalo, potrebujeme o Ježišovi nielen počuť, ale ho i uvidieť, ako Ján.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce k Vianociam 21.12. o 13 00.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach ukončíme katechézou adventnú prípravu farnosti na príchod Ježiša Krista.
Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

16. – 22.12.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Vincúrovej, Piterkovej a Gažiovej.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Hermínu a Jozefa Sajkových, Gabriela Hupku a Pavla Turčeka.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 6 00 za † rodičov Galekových, Némethových a duše v očistci.

PIATOK
Horné Lefantovce o 6 00 za † Pavla a Helenu Betákových a starých rodičov z oboch strán.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 6 00 za † Helenu a Pavla Kuššových a rodičov z oboch strán.

NEDEĽA 4. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Ivana Mandinca a rodičov.
Vo sv. omšiach bude požehnanie betlehemov tým, ktorí si prinesú akýkoľvek betlehem, ktorý im bude počas Vianočného obdobia pripomínať a sprítomňovať narodenie Božieho Syna.

   Možnosť pristúpiť k vianočnej sv. spovedi bude v našej farnosti v piatok (20.12.2019) v nasledujúcich časových rozvrhoch: Horné Lefantovce od 16 30 do 18 00, Dolné Lefantovce od 16 30 do 17 30. Počas svätej spovede bude rozdávaná Eucharistia po pol hodine s príslušným liturgickým obradom, ktorý končí požehnaním. Využite teda aj túto možnosť dobrej a zodpovednej prípravy na radostné prežitie vianočných sviatkov.

     Tí, ktorí by aj v tomto roku privítali vo svojich domovoch koledníkov Dobrej noviny, nech sa do 24.12. zapíšu do papierov v predsieňach kostolov. Rovnako aj deti, ktoré by chceli ísť koledovať, nech sa prihlásia u mňa. V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Okrem aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá novina z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v ďalších krajinách. Zapojenie sa do tohto projektu môže byť náš vianočný dar iným.

Informačný servis nitrianskej diecézy