Na obrázku môže byť 2 ľudia, vodná plocha a text


   Dnešné evanjelium obsahuje celé Kristovo posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Aby sa uskutočnilo aj v našom živote, musíme prijať evanjelium ako normu svojho zmýšľania a konania.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom Čím žijeme.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

23.01.–29.01.2023

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Františka a Helenu Makišových a rodičov.

UTOROK  Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi  
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA  Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
Horné
Lefantovce o 18 00.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
Dolné Lefantovce o 18 00.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 na úmysel.

SOBOTA  Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 7 30 za † z rodín Gavalcovej a Kuššovej.

NEDEĽA  4. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za zdravie a Božiu pomoc.

Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Ježiš sa na verejnosti objavuje so svojím prvým posolstvom, týkajúcim sa nebeského kráľovstva. Odvoláva sa na Božie vedenie a jeho zvrchovanosť, na jeho plán záchrany človeka a stvorenie. Toto Božie vedenie sa zjavuje a uskutočňuje v slovách, činoch a priamo v Ježišovej osobe. Prvé pozvanie, ktoré tak od neho dostávame, je naplnené dôverou v Pána, ktorý nás vedie, vie o nás a pomáha nám, naše pozemské dejiny prežaruje svojou blízkosťou a otvára ich večnosti. Druhým obsahom Ježišovho posolstva je výzva k obráteniu. Stále sme totiž podobní prvému človeku Adamovi, ktorý pred Bohom uteká a skrýva sa. Pán naopak  po našich cestách prichádza, aby nás stretol, ide nám v ústrety a pozýva nás k nasledovaniu. Neexistuje žiadne miesto, kam by sa jeho výzva nedostala. Čo však bude vždy rešpektovať, je naša sloboda, rozhodnutie. Budeme mať odvahu prijať ich za svoje a spoľahnúť sa na Pána?

 

Na obrázku môže byť 1 osoba

Intronizácia Svätého písma

 

Na obrázku môže byť ‎vodná plocha a ‎text, v ktorom sa píše „‎هn Saletini Rozkvet Nech Božie slovo pravidelne kvapká do nášho srdca a zanechá V nom stopu. Aj kvapka dokáže vyhíbit' jamu do skaly nie tým, že je silná, ale że pravidelne kvapká. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ‎“‎‎

Informačný servis nitrianskej diecézy