3. nedeľa A 2020Dnes nám Pán Ježiš ponúka celé svoje posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Tým nás vyzýva k zmene života. Touto zmenou sa nemyslí „zlepšenie svojho správania“, ale prijatie evanjelia ako normy svojho zmýšľania a konania.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

27.01. – 02.02.2020

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00.

UTOROK Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Irenu Frankovú, rodičov a Vladimíra.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona Hruboňa.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Amáliu a Jána Némethových, rodičov z oboch strán a z rodiny Ťažárovej.

PIATOK Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa a Eriku Piterkových.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Viliama, Máriu a Romana Gažových, Vojtecha a Kamila s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA Sviatok Obetovania Pána – Hromnice
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Matildu, Máriu a Jozefa Moravanských a rodičov.
Deti a mládež sa zhromaždia pred sv. omšou pod chórom, kde sv. omša začína obradom požehnania sviec. Veriaci  si nechajú sviece u seba. Tie im budú na pokyn kňaza zapaľovať miništranti.
Počas sv. omše vo farskom kostole budú prvoprijímajúce deti našej farnosti predstavené farskému spoločenstvu a svojím sľubom vyjadria snahu svedomito sa pripraviť na prvé stretnutie s Ježišom v Eucharistii, v čom im budú pomáhať rodičia a farské spoločenstvo, čo vyjadria tiež sľubom.