Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „21 január 3. NEDELA V OBDOBÍ CEZ ROK MODLIME SA: Všemohúci a večny Bože, usmeršuj náš život podl'a svojej vôle, aby sme mene tvojho milovaného Syna horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a tebou žije kral'uje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. ก0 Saletini Rozkvet“


      Dnešné Božie slovo nás burcuje k pohotovosti a aktivite: Čas je krátky, čas sa naplnil – využívajte ho dobre!

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.

     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze s názvom Osobné povolanie.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

22.–28.01.2024

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Helenu a Františka Makišových.

UTOROK  
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jána Chryzostoma kardinála Korca pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

STREDA  Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠTVRTOK  Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
Dolné Lefantovce o 18 00.

PIATOK  Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa a Máriu Bálešových a ostatných príbuzných.

SOBOTA  
Horné Lefantovce pohrebná o 13 00 za † Igora Petržela.

NEDEĽA  4. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Marek na začiatku evanjelia stručne zhŕňa, čo obsahuje Ježišova radostná zvesť. Je to správa o blízkosti Boha a jeho vlády. Teraz sa to deje, Pán prichádza. A ak chceme byť pri tom, potom treba uveriť. Boh je blízko! Možno si kladieme otázku, ako to spoznáme, ako rozoznáme Božie veci od tých obyčajných. O to viac nás môže prekvapiť, že Ježiš povoláva učeníkov tak banálnym spôsobom. Akoby v tom nebol žiadny proces, rozmýšľanie, hľadanie. Obyčajné slovo, gesto… Čo ak sa Pán podobne obracia aj na nás a pozýva nás rovnako obyčajným oslovením? Koľko generácií kresťanov bolo fascinovaných jednoduchými Kristovými slovami: „Poďte za mnou.“ A dnes to hovorí Kristus aj nám.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „7 KROKOV EFEKTÍVNEHO ČÍTANIA SVÄTÉHO PÍSMA ROZHODUJEM SA ČÍTAT PRAVIDELNE A ZARADOM NA ÚVOD SA POMODLÍM K DUCHU SVÄTÉMU SKÚMAM, ČO TENTO TEXT HOVORÍ DO MÔJHO ŽIVOTA ZNAČÍM SI, ČO MA OSLOVILO ČÍTAM BEZ PREDSUDKOV, POZORNE A VIEROU POZERÁM SI ODKAZY A PODČIAROVÉ VYSVETLENIA MODLÍM SA NA ZÁKLADE ToHO, ČÍM MA BoH OSLOVIL Autor: PETER OLAS, rímskokatolícky kńaz BEZHRANIČNÁ LÁSKA.S Saletini Rozkvet“

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy