Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „Keby si poznala Boži dar a vedela, ktoje ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napit,' ty by si poprosilajeho a on by ti dal živú vodu. Ján4, 5-42 위t Saletini Rozkvet“


     Božie slovo dnešnej nedele nás vyzýva žiť vieru v Duchu a pravde, teda aj mimo našich oficiálnych náboženských prejavov, jednoducho všade.

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy Ako zachrániť hriešnika v príprave na veľkonočné sviatky.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

13.–19.03.2023

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Félixa a Máriu Vargových s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK    
Dolné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Maňuchovej, Ťažárovej a deti s fatimskou pobožnosťou.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Margitu, Jozefa a ostatných príbuzných z oboch strán.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Milana, Františka Báleša, rodičov z oboch strán a brata.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ondreja Teplánského.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa Marťáka, bývalého správcu tunajšej farnosti († 15. marca 2010 v Topoľčanoch, kde je aj pochovaný). Vo farnosti pôsobil v rokoch 1996–1997. Sprevádzajme jeho dušu k Stvoriteľovi aj prostredníctvom osobných modlitieb, aby mohol mať plnú účasť na nebeskej liturgii.

NEDEĽA  4. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.

Horné Lefantovce o 10 00 za † Annu a Františka Vargových.

     18.03.2023 (v sobotu) o 13 00, v prípade priaznivého počasia, sa uskutoční pre našu farnosť pobožnosť krížovej cesty na nitrianskej Kalvárii, s prípadným spojením návštevy Svoradovej jaskyne na Zobore. Doprava je individuálna.

     Na budúcu nedeľu Vás pozývam popoludní o 14 00 k spoločnej modlitbe celofarskej krížovej cesty v Horných Lefantovciach, ktorá sa uskutoční po vonku. Bolo by povzbudzujúce, keby sa do nej zapojilo čo možno najviac farníkov – zvlášť rodiny s deťmi a mládež, ktorí by sa modlili meditácie jednotlivých zastavení. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby sa pobožnosť krížovej cesty nekonala súbežne v kostole v Dolných Lefantovciach. Tí, ktorí by sa nemohli alebo nechceli zúčastniť spoločnej krížovej cesty, nech sa ju pomodlia doma. V prípade nepriaznivého počasia sa pomodlíme krížovú cestu vo vnútri kostola. Tí, ktorí by sa chceli zapojiť do pobožnosti, nech sa prihlásia najneskôr 10 minút pred ňou v sakristii kostola.

     V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľuje používať len na udržanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare (Veseľ, sa; 4. pôstna), slávnosti a sviatky. Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vo všetkých sláveniach vynecháva Aleluja.

Čo by sme odpovedali Bohu na prosbu: „Daj sa mi napiť“? Vari mu niečo môže chýbať? A predsa nás o to žiada. Boží smäd je smädom po vzťahu, dôvere, po človeku. On prichádza s veľkou ponukou, ale odpoveď,
prijatie Božej ponuky je na nás!


    Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, môžu sa prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda a na štúdium katolíckej teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024. Prihlášky možno podať do 30. apríla 2023. Podrobnosti k podávaniu prihlášok je možné získať na farskom úrade.


 PÔSTNA VÝZVA 𝟰𝟬𝗫𝟰𝟬

    Počas Pôstneho obdobia je možné zapojiť sa do už 5. ročníka tradičnej pôstnej výzvy, ktorá predstavuje 𝟰𝟬 modlitebných úmyslov na 𝟰𝟬 dní Pôstneho obdobia.
Pre úspešné splnenie je potrebné každý deň:
📖 prečítať si evanjelium na daný deň (nájdete tu https://lc.kbs.sk),
📿 pomodliť sa desiatok posvätného ruženca na úmysel dňa,
🙏 pridať akúkoľvek modlitbu na úmysel pápeža Františka.

Opis fotky nie je k dispozícii.

𝗩𝘆́𝘇𝘃𝗮 𝟰𝟬𝘅𝟰𝟬 𝘃 𝗣𝗗𝗙 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮́𝘁𝗲 (verzia 🇸🇰)
▪️ formát A4: https://bit.ly/3S82CLS
▪️ formát A3: https://bit.ly/3XGmren

Na obrázku môže byť text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Som pri Tebe, kráčam po tvojom boku, aby sa nezakolísal. Tvoje srdce sa bude radovat, tvoj jazyk plesat a tvoje telo bude odpočívat'v nádeji. Pretože nenechám Tvoju dušu podsvetí. Ukazujem ti cestu života a naplšam Ta radostou až po okraj. Ja zostávam stale Tebou. Som Tvojou pevnou skalou útočiskom. Ak prídeš mne bližšie modlitbe, vezmem Ta za ruku a povediem Ta presne tam, kam potrebuješ íst. Ja som ten, ktory láme stereotypy. Tam, kde už cestu nevidíš, stávam sa pre Teba jedinou cestou, vždy som a budem. ក Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy