Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „14 april 3. VELKONOČNÁ NEDELA MODLIME SA: Bože, nech sa tvoj l'ud, duchovne obnoveny, stále raduje a nech S pevnou nádejou očakáva túžený den svojho vzkriesenia, ako sa teraz teši z prijatia do Božej rodiny. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý Boh a S tebou žije kral'uje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. 冊 Saletini ਸਪ Rozkuet Saletini“


     Stojíme pred veľkonočným tajomstvom, prekvapujúcim víťazstvom života nad smrťou. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je svedectvom našej viery.

     Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.

     Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme aj osobne vo svojich modlitbách na kňazské a rehoľné povolania aj z našej farnosti, i spoločne, zvlášť v modlitbách posvätného ruženca. Na tento úmysel sa budeme v závere sv. omší modliť osobitnú pobožnosť.

     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach, tentokrát s názvom Duch Svätý a my.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

15.–21.04.2024

PONDELOK     
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná pri príležitosti životného jubilea.

UTOROK  
Dolné Lefantovce o 18 30 za † rodičov Klenkových, synov Pavla a Milana.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Slobodu.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce
o 18 30.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za duchovné – kňazské a rehoľné – povolania.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za farnosť.

NEDEĽA  4. veľkonočná – Nedeľa Dobrého pastiera
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Matúša Nému.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná pri príležitosti životného jubilea 60 rokov obetovaná za Mons. ThDr. Michala Baláža, PhD. (*11.4.), ktorý spravoval tunajšiu farnosť od septembra 1997 do marca 2008, kedy sa stal  kancelárom Biskupského úradu v Žiline v novovzniknutej Žilinskej diecéze. Vyprosujme mu v jeho kňazskej službe do ďalších rokov potrebné Božie milosti a požehnanie pre jej vykonávanie.

Stále trvá radosť zo vzkriesenia, ale do nášho slávenia začína vstupovať nový prvok, totiž otázka, čo sa bude diať ďalej, po vzkriesení. Prvé čítanie hovorí s veľkou ľahkosťou o Petrovom kázaní Izraelitom, ktorí videli uzdravenie v Ježišovom mene. Keď si situáciu predstavíme prakticky, asi by sme videli veľmi prekvapených Petra a Jána, ktorí nečakali takú reakciu. Nejde ani tak o senzáciu, ale o to, že Božia moc sprevádza tých, ktorí uverili a prijali Krista, ako k tomu nabáda evanjelium. To ale vyžaduje i nasadenie. Peter hovorí s odvahou. K tomu je však potrebná modlitba za Božie sprevádzanie (Ž 4) naplnená dôverou a súčasne pravdivé povedomie o vlastnej hriešnosti (druhé čítanie).

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy