Na obrázku môže byť srdce, harfa, monument a text


    Dnešné evanjelium nám cez lásku k Bohu a k blížnym pomáha pochopiť, že pokiaľ poznáme a vnímame Božiu blízkosť, nemusí to byť potešením iba pre nás samých. Môžeme to pochopiť ako výzvu k modlitbe za tých, ktorí hľadajú a ešte nevedia, že našli.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

30.10.–05.11.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 18 00 zádušná za † Štefana Kováčika.

UTOROK   
Horné Lefantovce
o 13 30 pohrebná za † Martu Hanusovú.
Dolné Lefantovce o 18 00 vigílna zádušná za † Máriu Domianovú.

STREDA  Slávnosť všetkých svätých prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Andreja Klenku.
Popoludní budú na cintorínoch farnosti pobožnosti za duše v očistci, na ktoré ste všetci pozvaní – o 14 00 v Dolných Lefantovciach, o 15 00 v Horných Lefantovciach.

ŠTVRTOK  Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Štefana a Jolanu Fidlerových a rodičov.
Horné Lefantovce o 18 30 za všetkých zosnulých.
Na záver sv. omší bude osobitná pobožnosť za zosnulých. Začiatok novény k sv. Martinovi.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa a Danielu Hruboňových a súrodencov s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA  Spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa
Horné Lefantovce o 10 00 pohrebná za † Máriu Trtíkovú.

NEDEĽA  31. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † kňazov, ktorí spravovali tunajšiu farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Možnosť zapojiť sa do kampane Sviečka za nenarodené deti zapálením sviečky v ča-se okolo 2. novembra a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti bude zakúpením si originálnej sviečky s logom kampane v predsieňach kostolov, a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.

     V mesiaci november si budeme spomínať na svätých v túžbe po svätosti a na zosnulých, aby sme si pripomenuli svoju pominuteľnosť, a vyprosili im Božie kráľovstvo. Pamätajme však aj na svoju dušu dobrou sv. spoveďou: od 17 15 do 17 45 (vo štvrtok len v Dolných Lefantovciach od 17 00), v stredu, sobotu a nedeľu pred sv. omšami (podľa možnosti).
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Na obrázku môže byť text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet PLATNOST Tvoja DUŠIČKOVÁ VÝZVA PLATNOST NOVEMBER + v DEN SPOMIENKY VŠETKYCH ZOSNULYCH + NÁBOŽNE NAVŠTÍV CINTORÍN ASPOÃ MYSL'OU SA POMODLIZAZOSNLC ZA ZOSNULYCH NÁBOŽNE NAVŠTÍV KOSTOL (KAPLNKU) POMODLI SA OTČE N� A VERÍM BoHa 十 PRISTÚP KSVIATOSTI ZMIERENIA CHOD NASVÄTÉ PRIJÍMANIE POMODLI SA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA VZDAJ SA PRIPÚTANOSTI K HRIECHU ...LEBO TVOJA CESTA NA CINTORÍN MÎE BYT PRE DRUHÉHO CESTOU z OČISTCA“

Na obrázku môže byť Bazilika národnej svätyne Nepoškvrneného počatia Panny Márie a text

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text, v ktorom sa píše „Oiédosri, aké je to krásne, že tvojich rúk nemôžeme vypadnút. Sú pod nami, ked' padáme, sú vedl'a nás, ked sa kolíšeme, sú nad nami, ked' hrozí nebezpečenstvo. Bernhard Menser Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy