Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet Lebo každy, kto sa povyšuje, bude poníženy, a kto sa ponižuje, bude povyšeny. Lukáš 18, 9-14“


     Dnešné evanjelium nás učí nepozerať na tých, ktorí sú menej dokonalí ako my, ale pozerať na Boha, aby sme poznali vlastnú nedokonalosť.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach v téme Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

27.–30.10.2022

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † kňaza Jozefa Kyselicu, bývalého správcu tunajšej farnosti († 23.10.2021). Vo farnosti pôsobil v rokoch 1976-1983.

UTOROK  
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Annu Sabovú.

STREDA  
Horné Lefantovce o 18 30 za † kňaza Viliama Gabriela, bývalého správcu tunajšej farnosti († 23.10.1996). Vo farnosti pôsobil v rokoch 1983–1996.

ŠTVRTOK 
Dolné
Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Balážiho.

PIATOK  Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Horné Lefantovce o 18 30 za † kňaza Alojza Špačeka, bývalého farára tunajšej farnosti († 26.10.1898). Je pochovaný pri kostole v Horných Lefantovciach. Vo farnosti pôsobil v rokoch 1880–1898.

SOBOTA 
Horné Lefantovce
o 7 30.

NEDEĽA  31. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † z rodín Miškolciovej a Paulíkovej.

Byť ako Boh, byť tým prvým a jediným, kto rozhoduje. To je túžba i postoj, ktorý po hriechu veľmi často ovláda naše vnútro. Kristus naopak prišiel, aby nehľadal prvé miesto, ale ponížil sa a stretával sa s tými poslednými. Pokiaľ je pre nás ťažké voliť si druhé miesto, uprednostňovať druhého človeka alebo sa postaviť na posledné miesto, skúsme si voliť Boha, aby on bol tým prvým. V ňom bude mať prednosť ktorýkoľvek náš brat a naša sestra a my budeme na tom jedine správnom mieste!

     V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

    V mesiaci november si spomíname na svätých v túžbe po svätosti a na zosnulých, aby sme si pripomenuli svoju pominuteľnosť, a vyprosili im Božie kráľovstvo. Pamätajme však aj na svoju dušu dobrou sv. spoveďou: možnosť sv. spovede v pondelok až piatok od 17 45 do 18 15, v sobotu a v nedeľu pred sv. omšami (podľa možnosti).


    Mesiac október je zasvätený modlitbe posv. ruženca. Je teda mesiacom mariánskej úcty, ale aj misijným mesiacom. Modlíme sa ho pred každou sv. omšou, v nedele o 16 30 vo farskom kostole. K modlitbe pozývam deti (zvlášť prvoprijímajúce) mládež, rodiny a všetkých veriacich. Úplné odpustky môže získať veriaci, ktorý: 1. sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu; 2. sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší Veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu. Na získanie úplných odpustkov spojených s recitáciou mariánskeho ružence sa stanovuje: a) stačí recitovanie jeho jednej štvrtiny, čiže päť desiatkov; b) pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách; c) pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovovať tajomstvá podľa schváleného miestneho zvyku; avšak pri súkromnom recitovaní stačí, keď veriaci k slovnej modlitbe pripája rozjímanie o tajomstvách.

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Na obrázku môže byť vonku a text

Na obrázku môže byť 2 ľudia, dieťa, interiér a text

Informačný servis nitrianskej diecézy