Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „CHCEME TA OČAKÁVAT RADOSTIA LÁSKE, PANE MODLITBA EVANJELIOM 32.ne období v Cezročnom Ježišu, v podobenstve o pannách nás učiš zodpovednosti. Nie splet morálnych príkazov zákazov, ale túžba po stretnutí milovanou osobou, ktorou si pre nás ty, Pane. Chceme byt pozornymi strážcami, vedia uprostred noci pochybností neistoty s vernostou tomu povolaniu, ktoré máme, den čo den tešit sa na stretnutie tebou, Pane. Napln nás dôverou že nás nezabudol, hoci sa nám zdá, že nepočujeme tvoj hlas, Pane. Nedaj nám padnút do lenivej l'ahostajnosti, ale do činorodej lásky druhym. Amen. SPIŠSKÁ DIECÉZA SALETINI ROZKVET“


     Každá svätá omša je dôkazom toho, že nás Pán Ježiš v živote verne sprevádza, že je vo svätej Cirkvi stále prítomný pre nás, pre záchranu nášho života. Možno až vtedy, keď by sa bohoslužba z nášho života vytratila na dlhšiu dobu, by sme pocítili, čo nám dáva.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať predadventnou katechézou prípravu na vianočné sviatky s názvom: Je čas vrátiť sa k Pánovi.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

13.–19.11.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ondreja a z rodín Košťálovej a Mrázikovej s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta a rodičov s fatimskou pobožnosťou.

STREDA
V Horných Lefantovciach slávnosť – deň posvätenia farského kostola – sv. omša o 18 00.
V deň posviacky kostola možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, k čomu je potrebná nábožná návšteva dotyčného kostola spojená s Modlitbou Pána Verím v Boha.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 00 ďakovná za 70 rokov života Juraja a Márie s prosbou o Božie požehnanie pre rodinu.

PIATOK  Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Horné Lefantovce o 18 00 za † Júliusa Obertáša.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 
za † Karola a Veroniku Šmidových, synov Michala, Jána a Pavla.

NEDEĽA  33. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 slávnostná sv. omša pri príležitosti posvätenia farského kostola obetovaná za farnosť.

Je pre mňa Ježiš tým, koho čakám a na koho sa teším, alebo tým, koho sa bojím a radšej by som bol od neho ďaleko? Ženích, ktorý ma pozýva na hostinu a chce, aby som sa s ním radoval, alebo skúšobný komisár, ktorý v nestráženej chvíli príde, aby mi skontroloval lampu? Ten, koho nechcem prepásť, alebo ktosi ďaleký, o záujme ktorého o môj život nie som si istý? Odpovede na tieto otázky určujú orientáciu, tvar a kvalitu môjho života. Je veľký rozdiel medzi tým, či dôvodom pre moju bdelosť je očakávanie niekoho, na kom mi záleží a komu dôverujem, alebo je dôvodom strach pred niekým, koho sa bojím ako nebezpečného protivníka!


     Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t. j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Viera je Božídar! Ak ju nemáš, pros, aby Ti ju Boh daroval! Ak si ju dostal, pros, aby si ju nikdy nestratil! 80 Rozkvet Saletin“

Informačný servis nitrianskej diecézy