32. nedeľa B 2018 Dnešné evanjelium hodnotí naše skutky, ktoré by mali smerovať k tzv. „neviditeľnej dobrote“ a odovzdať Bohu celých seba, aj to posledné, čo je v nás.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.
Počas tohto týždňa nebudem prítomný vo farnosti, pretože idem na duchovné cvičenia. Pohreby a súrne zaopatrovania hláste, prosím, na farskom úrade vo Výčapoch-Opatovciach na t. č. 037/779 51 38.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

12.11. – 18.11.2018

PONDELOK– Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 7 00 za  farnosť.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Máriu Vaňovú.

SOBOTA – Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľčky
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA – 33. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † rodičov Kukučkových, deti Jána a Helenu.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Antona a Máriu Gažiových a rodičov Lukáša a Veroniku.

Pozdravný list biskupa 11.11.2018

List  nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka farnosti Horné Lefantovce
pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o  farskom kostole i farnosti.
(listinný dokument z 1. novembra 1218 píše o donácii určitých pozemkov
pre farský chrám sv. Martina postavený v obci Elefant)

Informačný servis nitrianskej diecézy