33. nedeľa C 2019 Pri očakávaní druhého príchodu Ježiša Krista dostávajú rozmery nášho času charakter večnosti, čím sa minulosť, prítomnosť i budúcnosť odohrávajú  v jednom okamihu – teraz. A to je pre nás pozvanie prijať Ježiša Krista.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?

LITURGICKÝ PREHĽAD  

18. – 24.11.2019

PONDELOK
Dolné Lefantovce o 13 00 pohrebná za † Antona Krajčíka.
Horné Lefantovce o 18 00.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jolanu a Ľudovíta Vincúrových a rodičov z oboch strán.

STREDA Sviatok Výročia posviacky katedrálneho chrámu baziliky sv. Emeráma v Nitre
Horné Lefantovce o 18 00 za † Máriu Vaňovú.

ŠŠTVRTOK Spomienka Obetovania Panny Márie
Dolné Lefantovce o 7 00.

PIATOK Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa Ďurku.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jána a Máriu Betákových a dcéru Ivanu.

NEDEĽA 34. v Cezročnom období – Slávnosť Krista Kráľa
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Martu a Antona Gažiových a Štefana Magu.

     Vo všetkých farských kostoloch sa koná pred vystavenou Oltárnou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Informačný servis nitrianskej diecézy