• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 33. nedeľa v Cezročnom období A & nové pravidlá slávenia sv. omší

     33. nedeľa A 2020Dnešné evanjelium je Božím varovaním. Keby sme vieru len prijali a nežili podľa nej, bolo by naše kresťanstvo nakoniec obžalobou proti nám. Potrebujeme využiť všetky dary k aktivite svojej viery a hľadať stále nové možnosti pre jej oživenie.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

   Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „O Bohu vedz, że ked vchádzaš do jeho chrámu, On ta nikdy nesúdi, ale vždy prijima. Saletini Rozkvet“

     Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Zúčastniť sa ich môžu výlučne sediaci veriaci tzv. šachovnicovým spôsobom (nevzťahuje sa na osoby žijúce v spoločnej domácnosti) s dodržaním všetkých platných hygienických opatrení (certifikát o negatívnom teste už nebude potrebný), čím sa môže využiť polovica existujúcej kapacity kostola. Nakoľko stále platí zákaz zhromažďovania, nemožno pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom (zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich ľudí). Vylúčené sú osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach. V daných okolnostiach je vhodné, aby seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny návštevy bohoslužieb ešte zvážili.
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

LITURGICKÝ PREHĽAD  

16.–22.11.2020

Hudobný bonus:

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Vlastislava Straku a synov.

UTOROK Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľčky
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona Fiksela.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00.

PIATOK Sviatok Výročia posviacky katedrálneho chrámu – baziliky sv. Emeráma v Nitre
Horné Lefantovce o 18 00 za † Veroniku a Karola Šmidových a synov.

SOBOTA Spomienka Obetovania Panny Márie
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA 34. v Cezročnom období – Slávnosť Krista Kráľa
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jozefa a Danielu Hruboňových a súrodencov.

     Vo všetkých farských kostoloch sa koná pred vystavenou Oltárnou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na obrázku môže byť: 1 osoba, text

4. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH

   Práve dnes si pripomíname 4. svetový deň chudobných, ktorého mottom je citát: „Podaj svoju ruku chudobnému“ (porov. Sir 7,  36).
Svetový deň chudobných, ktorý sa slávi vždy v 33. nedeľu Cezročného obdobia, ustanovil pápež František v závere Roka milosrdenstva (2016), aby kresťanské spoločenstvá po celom svete mohli ešte viac vyjadriť solidaritu a Kristovu lásku núdznym.

MODLIME SA SPOLOČNE…

Pane Ježišu,
ty si sa chcel stať chudobným,
daj nám oči a srdce pre chudobných,
aby sme mohli v nich spoznať teba;
v ich smäde, ich hlade,
ich opustenosti a ich biede.
Daj nám silu tvojho Ducha,
aby sme boli verní v praktizovaní čností,
aby sme ťa mohli kontemplovať
a slúžiť ti v chudobných
a jedného dňa sa mohli spojiť s tebou
a s tvojimi vernými v tvojom kráľovstve.
Amen.