33. nedeľa B 2018Dnešné Božie slovo hovorí o katastrofách – ale napriek tomu je radostnou zvesťou, že náš život nesmeruje len k smrti, ale i k zmŕtvychvstaniu – tak, ako sa to modlíme v závere Vyznania viery: „Verím vo vzkriesenie tela a vo večný život.“
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.
V pondelok po sv. omši pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: Požehnanie a prekliatie.
V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.
V piatok bude vo farskom kostole sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

19.11. – 25.11.2018

PONDELOK–
Horné Lefantovce o 18 00 za † Vladimíra Straku.

UTOROK – Sviatok Výročia posviacky katedrálneho chrámu – baziliky sv. Emeráma v Nitre
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Vladimíra Hlobika.

STREDA – Spomienka Obetovania Panny Márie
Horné Lefantovce o 18 00 za † Michala a Viktóriu Balážiových.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice 
Dolné Lefantovce o 18 00  za † Lýdiu Žilinskú a Paulínu.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Vincenta a Alžbetu Fikselových a syna Jána.

SOBOTA – Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Horné Lefantovce o 7 30 za † Eugena a Annu Veseličových.

NEDEĽA – 34. v Cezročnom období – Slávnosť Krista Kráľa
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jána Trtíka a syna Ivana.

     Vo všetkých farských kostoloch sa koná pred vystavenou Oltárnou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

     Rada pre históriu KBS a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva veriacich na prezentáciu dvoch kníh, ktoré sa týkajú prenasledovania kresťanov v období budovania socializmu: Hlas Slovenska kniha o samizdate, a druhá kniha je o kňazoch Nitrianskej diecézy: Trpiaci svedkovia viery. Prezentácia sa uskutoční 20. novembra 2018 (utorok) o 16. 00 hod. v budove Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, vchod z Pribinovho námestia 3, 1. poschodie. Po prezentácii bude možné zaobstarať si ponúkané knihy.

   V stredu 21. novembra 2018 sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, uskutoční historická konferencia Slovenskí biskupi 20. storočia, v čase od 8. 45 hod. do 13. 00 hod.

Informačný servis nitrianskej diecézy