• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 34. nedeľa v Cezročnom období A – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Na obrázku môže byť ražný chlieb, bageta a text, v ktorom sa píše „PANE, ZOSTÁVAMEVÚŽASE MODLITBA EVANJELIOM Nedel'a Krista Král'a Ty, ktorysi sväty, večny nesmrtel'ny, sa stotožnuješs poslednymi zposlednych. Boli sme naučeni, že sa máme správat kchudobnym núdznym srovnakou dobrotou ako ty, Pane. Ty nám však zjavuješ, že skutok lásky vykonany alebo odmietnuty voči druhému, je vykonany alebo odmietnuty voči tebe samému! Tvoj majestát Syna človeka je neoddelitel'ne spojeny dôstojnostou aj najmenšieho človeka. Odpust, že zabúdame na tvoje slová: „Čokol'vekste (ne)urobili jednému tychto mojich najmenších, mne ste Amen. SPIŠSKÁ DIECÉZA SALETINI ROZKVET“


     Kristovo kráľovstvo je vo vnútri človeka. Pokiaľ sa mu človek podvolí, premieňa jeho život, a to vníma i naše okolie. Nemusíme presviedčať druhých, že Kristus je Kráľom, musíme o tom presvedčiť seba samých, nechať ho kraľovať vo vlastnom živote.

     Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať predadventnou katechézou prípravu na vianočné sviatky s názvom: Je čas vrátiť sa k Pánovi.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

27.11.–03.12.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 18 00 za † Emila Ťažára.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Máriu a Ľudovíta Domianových.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Stanislava Pavlíka.

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Ondreja, apoštola
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Martu a Jozefa Balážiových.

PIATOK  Prvý piatok v mesiaci december
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona a Jolanu Trtíkových a Antona s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30
za † Máriu Nedeľkovú, rodičov a starých rodičov s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  1. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Evu a Jána Geletových.

     Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov, vystavených v kostoloch farnosti. Na požehnanie si môžete priniesť aj svoje vlastné vence. Využime príležitosť pravidelnej rodinnej modlitby pri adventnom venci a vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa neustále stávali lepšími ľuďmi a kresťanmi.

     V Adventnom období sa potrebujeme pripraviť na narodenie Ježiša v našich srdciach. K tomu sa nám ponúka i príležitosť k sv. spovedi: od 17 15 do 17 45, v sobotu a nedeľu pred sv. omšami (podľa možnosti).
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: Do štvrtka, prosím, nahláste u mňa starých a chorých na predvianočné spovedanie v piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Nie je ľahké vnímať Ježišovu veľkosť a veľkosť jeho Otca, ktorý ho medzi nás poslal, čím sa s sklonil k nepatrným, trpiacim a inak neslávne žijúcim ľuďom. Kresťania sú stále pokúšaní, aby si Boha predstavovali predovšetkým ako najslávnejšieho zo slávnych, najnápadnejšieho z nápadných. Veď na takejto okázalej Božej sláve by sme si mohli sami prihriať polievočku svojej vlastnej túžby po sláve! Evanjelium nás ale znovu stavia na zem v prípade, že chceme dosiahnuť nebo. Ukazuje, že dvere do neho vedú práve cez ľudskú potrebu a jednoduchosť života. Vnímať neobyčajnú Božiu lásku uprostred jednoduchosti života a Božej veľkosti cez ľudské trápenie je celoživotná úloha kresťana. Našťastie poznáme mnohých svedkov, ktorí ukazujú, že je to možné – od sv. Františka cez Matku Terezu a jej sestry až po nenápadných a ušľachtilých ľudí v našom okolí.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Kríza viery v našich osobnych životoch v našej spoločnosti má súvis s vytrácaním túžby po Bohu, snavyknutím uspokojit sa S prežívaním dña bez toho, že by sme sa pytali, čo od nás chce Boh. Zabudli sme dvíhat' zrak smerom k nebu... PÁPEŽ FRANTIŠEK Saletini Rozkvet“

 

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text

Informačný servis nitrianskej diecézy