• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 34. nedeľa v Cezročnom období C – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Na obrázku môže byť text


     Evanjelium nám dnes predstavuje nášho Kráľa na zvláštnom tróne: na kríži, v najväčšej bezmocnosti a ponížení. Je to tak preto, aby sme pochopili, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím, ale láskou.

    Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach v téme Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

Komentár: 34. nedeľa C

Pastiersky list biskupov Slovenska mladým pri príležitosti 37. svetového dňa mládeže:
List biskupov mladým

LITURGICKÝ PREHĽAD  

21.–27.11.2022

PONDELOK  Sviatok Výročia posviacky katedrálneho chrámu Baziliky sv. Emeráma v Nitre
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona Páleníka.

UTOROK  Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
Dolné Lefantovce o 18 00  za † Antona Slobodu, rodičov z oboch strán a Lýdiu.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Júliu Strakovú.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
Dolné
Lefantovce o 18 00  za † Jozefa a Štefániu Kunových.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00  ďakovná za rodinu.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jolanu a Antona Trtíkových.

NEDEĽA  1. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Júliusa Obertáša.

     Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov, vystavených v kostoloch farnosti. Na požehnanie si môžete priniesť aj svoje vlastné vence. Využime príležitosť pravidelnej rodinnej modlitby pri adventnom venci a vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa neustále stávali lepšími ľuďmi a kresťanmi.

Keď je reč o kráľovstve, pripadáme si ako v inom svete, snáď v rozprávke. Ešte vzdialenejšia nám pripadá reč o Božom kráľovstve. A čo potom, keď budeme počuť, že Božie kráľovstvo sa uskutočňuje cez kríž – utrpenie? Pre existenciu takého kráľovstva nemá naša logika vysvetlenie. Ako kresťania vyznávame Krista – Kráľa, ktorý na dreve kríža, obklopený všetkou možnou nepriazňou poddaných, dáva z lásky svoj život za bratov a sestry. Vyznávame ho ako toho, kto sa modlí za nepriateľov a odpúšťa zločincom. Žeby láska idúca do krajnosti a veľkorysé odpúšťanie neboli kráľovskými gestami? Žeby dokonca patrili do iného sveta?

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

     Počas Adventného obdobia je možné použiť adventnú liturgiu domácej cirkvi.  Aj tento rok ju pripravila farnosť Kežmarok. Pobožnosť sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci dali konkrétny názov.
Prvou je svieca nádeje, pri ktorej prosíme o kresťanskú nádej pre nás i pre celý svet.
Druhou je svieca pokoja, pri ktorej prosíme za pokoj na celom svete, zvlášť na Ukrajine.
Pri tretej svieci, ktorá je svieca radosti, prosíme o pravý pokoj do našich sŕdc.
Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca lásky, prosíme, aby v našich srdciach zavládla Božia láska.

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 2022

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 2022 – farebne

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Túm, ČO rozhoduje; či budeme V živote nespokojni a neštastni nie je ani tak vel'kost problému, ako naša reakcia naš. Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy