Krista Kráľa B 2018 V Kristovom kráľovstve sa uskutočňuje a žije nový poriadok medziľudských vzťahov, kedy jeden nezištne myslí na druhého a nebojí sa všetko stratiť, aby druhého získal, pričom nestráca ľudskú tvár a hodnoty života.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.
V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce a v utorok Dolné Lefantovce.
Celé Adventné obdobie bude pre našu farnosť duchovnou obnovou, ktorou sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista prostredníctvom prednášok v jednotlivé dni. Obnovu začneme ešte pred začiatkom Adventu v tomto týždni, a to vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

26.11. – 02.12.2018

PONDELOK–
Horné Lefantovce o 18 00 zádušná za † Jozefa Ďurku.

UTOROK –
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jarmilu, Júliusa, Emila a rodičov.

STREDA –
Horné Lefantovce
o 7 00 za † Pavla Ďurguta a rodičov.

ŠŠTVRTOK –
Dolné Lefantovce
o 18 00  za † Dezidera Vincúra.

PIATOK – Sviatok sv. Ondreja, apoštola
Horné Lefantovce o 18 00 za † Máriu a Dezidera Žigových.

SOBOTA –
Horné Lefantovce
o 7 30 za † Augustína a Zelmu s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA – 1. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Pavla a Annu Čergeťových a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Na budúcu nedeľu budem požehnávať adventné vence, vystavené v kostoloch farnosti. Na požehnanie si môžete priniesť aj svoje vlastné vence.

Informačný servis nitrianskej diecézy