4. adv. nedeľa B 2017

     Vianoce sú blízko, na dosah. Opäť sa budeme pýtať: Je on v mojom živote skutočne živý? Naplnil sa dôvod jeho príchodu na svet i v mojom živote? Nechávam ho vo svojom živote žiť? Je jadrom, skalou, silou môjho života?
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

25.12. – 31.12.2017

PONDELOK – Slávnosť Narodenia Pána– prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Helenu a Pavla Kuššových.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     Počas tohtoročných vianočných sviatkov nebude v našej farnosti jasličková pobožnosť. Napriek tomu môžu deti, prípadne dospelí, pri spoločnom stretnutí, ktoré začne o 15 00 hod. vo farskom kostole, predniesť svoje básne, piesne, prípadný program. Stretnutie ukončíme požehnaním detí a vyslaním koledníkov pre Dobrú novinu s vianočnou adoráciou a eucharistickým požehnaním. Všetci ste srdečne pozvaní!

UTOROK – Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
Dolné Lefantovce o 8 00 za † z rodín Vincúrovej, Gažiovej a Piterkovej.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Gabriela Hupku a Pavla Turčeka.
Popoludní bude prebiehať od 14 00 hod. v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny prostredníctvom detí našej farnosti. Prosím tých, ktorí sa prihlásili, aby boli popoludní doma. Tí, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, môžu tak ešte urobiť.

STREDA – Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Horné Lefantovce o 18 00 ďakovná s prosbou o zdravie a Božiu pomoc.

ŠŠTVRTOK – Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov
Dolné Lefantovce o 18 00.

PIATOK – Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jána a syna Miroslava Mencelových.

SOBOTA – Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Helenu Arpášovú.

NEDEĽA – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – Silvester – koniec občianskeho roku
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Štefana a Antóniu Piterkových.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť s ďakovnou pobožnosťou.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získa sa obvyklých podmienok úplné odpustky.

     Vo sv. omši bude požehnanie rodín manželov, ktorí prijali sviatosť manželstva. Manželia, ktorí si chcú obnoviť takto svoje manželské sľuby, nech sa počas sv. omše posadia alebo postavia vedľa seba.

     Vo farskom kostole bude o 23 30 hod. adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou a o 24 00 hod. bude eucharistické požehnanie, ktorým vstúpime do Nového roku. Všetci ste srdečne pozvaní!

Informačný servis nitrianskej diecézy