Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia, kempujúci ľudia a text, v ktorom sa píše „28 január 4. NEDELA VOBDOBÍ CEZ ROK MODLIME SA: Pane Bože náš, dopraj, aby sme t'a uctievali celou dušou a všetkych l'udí milovali opravdivou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a tebou žije kraluje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. 8 Saletini Rozkvet“


     Skúsme si v tomto týždni uvedomiť skutočnosť, že Božie slovo očakáva našu odpoveď. Pýtajme sa, či poznáme Boží hlas i spôsoby, ktorými k nám prichádza, či Božie oslovenie dokážeme rozlíšiť medzi toľkými inými hlasmi a či sme pripravení pohotovo na ne odpovedať.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze s názvom Osobné povolanie.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

29.01.–04.02.2024

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00.

UTOROK  
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Alžbetu, Gašpara, rodičov a súrodencov z oboch strán.

STREDA  Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
Horné Lefantovce o 18 00 za † Máriu, Dávida, Ruženu, Ladislava a ostatných príbuzných.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Amáliu a Jána Némethových, Veroniku a Jána Ťažárových s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK  Sviatok Obetovania Pána – Hromnice
Prvý piatok v mesiaci február
Dolné Lefantovce o 17 30.
Horné Lefantovce o 18 30 s prvopiatkovou pobožnosťou.
Deti a mládež sa zhromaždia pred sv. omšami pod chórom, kde sv. omša začína obradom požehnania sviec. Veriaci si nechajú sviece u seba. Tie im budú na pokyn kňaza zapaľovať poverení veriaci.

SOBOTA  Ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce pohrebná o 7 30 za † Antona a Máriu Lazových a Valériu s fatimskou pobožnosťou.
Počas sv. omše sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami – svätoblažejské požehnanie.

NEDEĽA  5. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Pavla Ďurguta, rodičov a starých rodičov.

Každá sviatosť zmierenia je naším osobným návratom k Bohu a našou duchovnou obnovou. Využime i tento mesiac ponuku obnoviť sa vo viere: od 17 15 do 17 45 (v piatok len v Dolných Lefantovciach od 17 00 do 17 15), v sobotu a v nedeľu pred sv. omšami (podľa možnosti).
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Sme na začiatku. Kľúčové je slovo „hneď“, ktoré je v origináli tohto textu: „Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.“ Pán na nič nečaká a ide v sobotu, v židovský siedmy deň týždňa, do synagógy, aby si s ostatnými Židmi pripomínal, čo Boh pre nás urobil. Ale Kristus k doterajšej židovskej skúsenosti či tradícii pridáva niečo úplne nové! Teraz začína zvestovať evanjelium, zvesť o Božej uzdravujúcej moci, ktorá spasí svet. A my, čitatelia či poslucháči, môžeme byť pri tom. Stačí Bohu dovoliť, aby táto scéna ožila aj v nás.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Moderny človek si myslí, že stráca čas, ked' veci nerobí rychlo, no pritom S časom, ktory získa, nevie urobit nič iné, iba ho zabíjat. ERICH FROMM lSaletini Saletini Rozkvet“

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Saletini 州 Rozkvet Než začneš niečo konat, POČÚVAJ, než zareaguješ, PREMYŠLAJ, a skôr než sa vzdáš, PROSÍM, SKÚS...“

Informačný servis nitrianskej diecézy