Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „21 april 4. VELKONOČNÁ NEDELA MODLIME SA: Všemohúci večny Bože, ved' nás stále k nebeskej radosti, aby tvoje pokornć stádo došlo tam, kam nás predišiel náš vznešený pastier Ježiš Kristus. Lebo on je Boh a S tebou žije kral'uje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. #nSaletini τη Rozkuet 针 Saletini“


     Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je vo svojom Božom slove vyjadrením vzájomného zjednotenia spoločenstva a jeho jednotlivých členov s Kristom a jeho životom.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.

     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach s názvom Duch Svätý a my.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

22.–28.04.2024

PONDELOK     
Horné Lefantovce o 18 30 za † kanonika a honorárneho dekana Pavla Šadláka, bývalého správnu tunajšej farnosti, ktorý v nej pôsobil krátko – od polovice februára do konca júna 1983 (teda štyri a pol mesiaca). Jeho posledným pôsobiskom bolo známe pútnické miesto Rajecká Lesná, kde zomrel 21. apríla 2010 v 62. roku života. Podľa želania v poslednom osobnom zápise bol pochovaný pri Bazilike Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej. Sprevádzajme jeho dušu k Stvoriteľovi aj prostredníctvom osobných modlitieb, aby mohol mať plnú účasť na nebeskej liturgii.

UTOROK  Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Gabriela a Helenu Ševčíkových.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu Vaňovú.
Na tento deň pripadá 3. výročie biskupskej vysviacky Mons. Petra Beňa, nitrianskeho pomocného biskupa. Pamätajme naňho aj vo svojich modlitbách.

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Marka, evanjelistu
Dolné Lefantovce
o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Milana a Bernardínu Kopeckých.

NEDEĽA  5. veľkonočná 
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Petra a Jolanu Fikselových.

Obraz pastiera z evanjelia vyžaduje niekoľko poznámok pre správne pochopenie: Veľká časť územia Izraela je púšť alebo skalnatá, neúrodná krajina. Pastier musel byť človek poznajúci skvele širokú oblasť so všetkými vodnými plochami, studňami, a hlavne skromnými miestami, kde rastie aspoň trochu trávy, inak stáda zahynuli od hladu a smädu. Označenie pastier bolo používané v Starom zákone pre kňaza a vodcu ľudu (napr. Jeremiáš). Rozprávanie o dobrom pastierovi z Jánovho evanjelia (kap. 10) nadväzuje na príbeh o uzdravení slepca z deviatej kapitoly, kde Pán uzdravil slepca ostatnými považovaného za hriešnika. Predstavitelia židovstva uzdraveného vyhnali, ale Kristus ho vyhľadal, ponúkol mu život, nádej. Posledné štyri vety dnešného evanjelia ukazujú, že Ježiš má moc dať život. Preto je Boh. Vykresľuje sa tu teda obraz Pána, ktorý jediný vie priviesť človeka na miesta života.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Radosts stretnutia S človekom... Stretol som človeka. Ten človek ma oslovil -neprehliadol Ta. Ten človek ma počűval a nedíval sa pritom na hodinky. Obrátil sa na mña S priatelskym úsmevom a vyzeral, akoby mal zo stretnutia skutočnú radost. Nechal si odo mna pomôct' neodmietol ma povššenecky. Zastavil sa so mnou na ulici nebál sa rizika, že niekto vysmeje. Pohladil Ta a nebál sa ohovárania. Ktosi sa ku mne zachoval ako Kristus! 針 MpSaletini Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy