5. nedeľa A 2020 Iba človek, ktorý skutočne uveril v Boha, môže mať medzi prstami soľ, ktorou dodáva chuť viery ľuďom okolo seba a v očiach jas svetla, ktorým bude osvetľovať tmu a kroky blížneho a ukazovať mu cestu. To je výzvou a poslaním pre nás všetkých a pre každého.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?

LITURGICKÝ PREHĽAD  

10. – 16.02.2020

PONDELOK Spomienka sv. Školastiky, panny
Horné Lefantovce o 18 00 za † Annu a Františka Toriškových a rodičov z oboch strán.

UTOROK 28. svetový deň chorých
Dolné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Šiškovej a Tóthovej.

STREDA
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Petra Rebru a rodičov s fatimskou pobožnosťou.

ŠŠTVRTOK
V Horných Lefantovciach bude v našej farnosti rekolekcia kňazov Dekanátu Lužianky (mesačné stretnutie kňazov dekanátu za účelom duchovnej obnovy), ktorá začne o 9 00 eucharistickou adoráciou a bude pokračovať o 9 30 sv. omšou.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Alexandra Marciho, rodičov a bratov s fatimskou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † z rodín Andraščíkovej a Mišákovej.

NEDEĽA 6. v Cezročnom období 
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za 40 rokov spoločného života.

plagat2020-NTM