Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „4 február 5. NEDELA OBDOBÍ VOBDOBÍCEZ CEZ ROK MODLIME SA: Prosíme t'a, Pane, neprestajne ochrańuj svoju rodinu, ktorá vkladá nádej iba do nebeskej milosti, aby sme boli vždy v bezpečí pod tvojou ochranou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a tebou žije kral'uje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Saletini Rozkvet“


     Božie slovo dnešnej nedele nám pripomína, ako dobre vieme, že naše kresťanské povolanie a poslanie nemožno oddeliť od života. V takom prípade by bolo nepravdivé a nepresvedčivé. Máme žiť to, čo slávime a slávime to, čo prežívame.

     Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na obnovu náterov veží kostolov a strechy. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.

     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze s názvom Osobné povolanie.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

05.–11.02.2024

PONDELOK  Spomienka sv. Agáty, panny a mučemice
Horné Lefantovce o 18 00 za † Pavla a Helenu Betákových a deti.

UTOROK  Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Pavla Kováča a rodičov.

ŠTVRTOK
V Horných Lefantovciach bude v našej farnosti rekolekcia kňazov Dekanátu Lužianky (mesačné stretnutie kňazov dekanátu za účelom duchovnej obnovy), ktorá začne o 9 00 eucharistickou adoráciou a bude pokračovať o 9 30 sv. omšou.
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jaroslava Fiksela.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona Páleníka.

SOBOTA  Spomienka sv. Školastiky, panny
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc.

NEDEĽA  6. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Petra Rebru a rodičov.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Po sv. omši sa pomodlíme pobožnosť k preblahoslavenej Panne Márii Lurdskej pri Lurdskej jaskyni.

Vo svojom evanjeliu nám sv. Marek predstavuje Ježiša: kým je, čo hovorí a ako sa správa. Stretávame ho ako muža akcie, ktorý pracuje neúnavne. Oslovuje nás, ako dokáže žiť v spoločenstve s Otcom, ako sa uchyľuje k modlitbe a nebojí sa stráviť v nej hoc aj celú noc. Je presvedčivý svojou rozhodnosťou pri napĺňaní úloh, ktoré prijal, i v odovzdávaní radostnej zvesti človeku a v jeho oslobodzovaní sa od každého zla. Jeho život je taký blízky nášmu! I my konáme, riešime problémy, máme svoje ciele a modlíme sa, alebo sa aspoň o to snažíme. Povedali by sme, že si vystačíme sami. Marek nám však ukazuje Krista, Božieho Syna, ktorý prichádza ku každému, i k nám, i nás sa chce dotknúť a jeho dotyk je uzdravujúci, i nás prišiel oslobodiť od všetkého zla, a ako to potrebujeme! Vieme však o tom?

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy