Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „28 april 5. VELKONOČNÁ NEDELA MODLIME SA: Všemohúci a večny Bože, neprestajne nás uskutočnuj vel'konočné tajomstvo, a ked'že si nás obnovil svätým krstom, dai, aby sme pod tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radost' večného života. Skrze nášho Pána ležiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a tebou žije kral'uje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. ApSaletini ကပြာ Saletini Rozkvet“


     Dnešná veľkonočná nedeľa nám chce pripomenúť, aby sme si uvedomili, že život a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša sú niečo, čo sa týka každého človeka, každého z nás. Pre všetky časy je on kmeňom života, my ratolesťami. Ide o tajomstvo života samého Boha, ktorý do nás má a môže prúdiť.

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.

   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach s názvom Duch Svätý a my.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

29.04.–05.05.2024

PONDELOK  Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy   
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce
o 18 30 s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK  Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Prvý piatok v mesiaci máj
Horné Lefantovce o 18 30 za † Júliusa a Alžbetu Bojsových a rodičov z oboch strán s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Pavla, Helenu, deti a vnučku Ivanu s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  6. veľkonočná 
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Karola, Veroniku, starých rodičov a duše v očistci.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

Pre lepšie pochopenie a videnie zmŕtvychvstalého Pána Ježiša sa potrebujeme zahľadieť aj do vlastnej duše: od 17 45 do 18 15, v sobotu a v nedeľu pred sv. omšami (podľa možnosti).
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

„Zostaňte vo mne,“ kladie Ježiš na srdce apoštolom. Obraz kmeňa a ratolestí asociuje miazgu, bez ktorej ratolesť hynie. Iste tu možno rozumieť obraz kmeňa a ratolestí rôzne (Cirkev, farnosť, spoločenstvo), ale predovšetkým je tu kmeňom Kristus. Tento obraz však tiež poukazuje na úlohu Ducha Svätého. On je tou miazgou, ktorá týmto pripojením ku kmeňu môže prúdiť. De facto nie je vidieť, ale človek žije. Tento obraz Najsvätejšej Trojice, ako ju môže zažiť konkrétny kresťan, sa objavil tiež v druhom čítaní. V posledných veršoch úryvku hovorí Ján o zachovávaní prikázania, ktoré je dôvodom, že Boh zostáva… I tu sa hovorí o Duchu). Ako teda prakticky vyzerá život kresťana, keď je napojený na život Trojice? Čo všetko máme robiť, aby Boh v plnosti mohol prúdiť do nášho srdca? Nie sú dnešné čítania návodom?

 

Na obrázku môže byť 1 osoba, učím sa a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Velaka 3a trne... Mộj Bože, nikdy som ti nedakoval za trne ν mojom živote. Tisickrát som ti Jakoval za ruže, ale ακί raz za tíne. Vždy som sa tešil na tvoje králóvstvo, kde budú иa6e súčasné križe vgvážené tvojou oATenoи, ale nikdy som , že mốj kriz je už súčasnou slávou. Nauč ma, Paue, spoznávat' u mojich trnov. mpSaletini සப் Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy