Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „dL Saletini Rozkvet Alelyja“


     Ježišovo „nové prikázanie“ znamená vlastne prikázanie pokračovať v jeho štýle života a v jeho činnosti („ako som ja miloval vás“). Je to teda ideál veľmi náročný a nemožno ho napĺňať, ak človek nedá do hry skutočne seba samého, a to úplne.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.


LITURGICKÝ PREHĽAD  

16.–22.05.2022

PONDELOK  Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka     
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Gizelu a Marcela Némethových a rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠTVRTOK   
Dolné Lefantovce
o 18 30 za † Amáliu a Jána Némethových, rodičov z oboch strán a z rodiny Gálovej.

PIATOK    
Horné Lefantovce o 18 30 za † Pavla a Helenu Betákových, deti Máriu, Jána a Františka.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc.

NEDEĽA  6. veľkonočná
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Evu, Viliama a Jozefa Moravčíkových, súrodencov rodičov.

    Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

Na obrázku môže byť ‎text, v ktorom sa píše „‎Krest'ansa neusiluje hocijakú lásku. Pre nás veriacich je základom a vzorom Kristova láska, ako hovori v nedel'nom úryvku: „Ako som ja miloval vás" toho vyplyvajú tri pravdy. 1. Bez Krista nemôžeme ist bližnemu, pretože našu cestu blokujú naše predsudky naše vlastné ja. 2. Krest'anská láska nikdy nie podmienená vzájomnou vyhodou „ak Ty mña miluješ, potom Teba" Krest'anská láska je nezištná, lebo takú lásku má Kristus א nám 3. Krest'anskú lásku nemožno zredukovat' na sentimentálny a sterilny súcit. Láska je bud' viditel'ná skutkoch, alebo nie láskou. duchovné slovko‎“‎

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text
Ignaciánsky examen vo formáte PDF:
Ignaciánsky examen

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Boze, daj mi silu byt ako ty... odpúštat iným ako ty, obetovat seba pre štastie inych ako ty, milovat inych okolo ako ty... napriek zradám, znechuteniam, podvodom, sklamaniam... tak ako si ma stále miloval, miluješ a naveky budeš milovat Ty... Amen AD Saletini Rozkvet“

Na obrázku môže byť 1 osoba, dieťa, stojaca osoba, vonku a text, v ktorom sa píše „Bud' prejavom láskavosti; maj láskavost V tvári, očiach, V úsmeve, vo vd'ačnom pozdrave. SV. MATKATEREZA S Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy