Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „dL Saletini Rozkvet Alelyja“


     V Kristovom pokoji na rozdiel od pokoja sveta nejde o odporúčanie pasivity a k odovzdanému prijímaniu všetkých situácií nášho života. Ide tu skôr o poznanie hraníc v našej vlastnej snahe o zmenu situácie, v ktorej sa nachádzame – a to aj postoja k viere.

    Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.

   Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.


LITURGICKÝ PREHĽAD  

23.–29.05.2022

PONDELOK       
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA 
Dolné Lefantovce o 18 30 vigílna sv. omša za † Štefana a Jolanu Fidlerových, rodičov a duše v očistci.

ŠTVRTOK  Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok   
Horné Lefantovce
o 18 30 za farnosť.

PIATOK    
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc pre syna.

NEDEĽA  7. veľkonočná
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona Marciho.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému. Spoločne budeme očakávať a prosiť o príchod Ducha Svätého. Zvlášť budeme prosiť za tých, ktorí v budúcnosti majú prijať sviatosť birmovania, aby si vážili a uvedomili hodnotu sviatosti, ktorú majú prijať, a za nás všetkých, aby sme nezabúdali na svoje miesto a poslanie vo farnosti i v Cirkvi na základe prijatých darov Ducha Svätého.

    Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

Na obrázku môže byť 1 osoba, stojaca osoba a text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet zasvätená alebo zasväteny? Bud sväty(á) tak, že radostou prežívaš svoje zasvätenie. Žiješ v manželstve? Bud sväty(á) tak, že miluješ a staráš sa svojho manžela svoju manželku, ako Kristus Cirkev. Si pracujúci človek? Bud' sväty tak, že poctivo kompetentne konáš svoju prácu službe bratom, bojujúc za spravodlivost tvojich spoločnikov, aby nezostali bez práce, aby mali vždy spravodlivú mzdu. Si rodič alebo stary rodič? Bud sväty tak, že trpezlivo UČIŠ deti nasledovat Ježiša. Máš autoritu? Bud sväty tak, že zasadzuješ za spoločné dobro a vzdávaš sa osobnych záujmov. EXHORTÁCIA GAUDET ET AOSTOLSKAEXHORACAGAUDEXSUITAEIH EXSULTAT“

Na obrázku môže byť obloha a text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „ZLO PLODÍ ZLO! ZLO! Nič nové, to je predsa každému jasné a netr netreba eba o tom nikoho presviedčat... Ale nastal čas svojim životom a konaním presvedčit druhých, že to platí aj naopak... DOBRO PLODÍ DOBRO! apsaletini 船 Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy