7. nedeľa C 2019  Dnes nám Pán Ježiš predstavuje dokonalosť Božej lásky, ktorá sa nezastaví ani pred nepriateľmi a nepriateľstvom. Že Ježiš nezostal iba pri slovách si môžeme uvedomiť pri každom pohľade na jeho kríž. Jeho slovo a prejavovaná láska očakáva aj našu odpoveď.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

25.02.–03.03.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta Magátha.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pri operácii.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Teodora a Líviu Kováčikových a rodičov z oboch strán.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Júliusa Vincúra.

PIATOK – Prvý piatok v mesiaci marec
Horné Lefantovce o 18 00 s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Felixa a Máriu Vargových s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA – 8. v Cezročnom období 
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Máriu a Antona Gažiových.

     V mesiaci marec začíname Pôstne obdobie. Aj sviatosť zmierenia nám chce pomôcť vstúpiť do tohto obdobia s túžbou zmeniť svoj život a aj pokáním sa viac priblížiť ku Kristovi: príležitosť hodinu pred sv. omšami, v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Informačný servis nitrianskej diecézy