„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“ (Mk 1, 3)

                             Drahí farníci, deti a mládež,

     každé liturgické obdobie prináša so sebou niečo nové a hoci sa opakuje každoročne, je pozvaním, aby sme sa nechali ním preniknúť. Adventné obdobie je časom, ktorý upriamuje našu pozornosť na seba, na druhých i na Ježiša. Na seba, aby sme sa priblížili zmenou konania a zmýšľania k Ježišovi; na druhých, aby sme im pomohli prísť k Ježišovi a prijať ho; na Ježiša, v ktorom všetko vrcholí.
Celý Advent by sme mali prežívať akoby už zajtra boli Vianoce. Nie v zhone, ale v nedočkavosti z očakávania príchodu Božej lásky k nám v malom dieťati – Božom Synovi. Sám Boh nám pripravuje cestu, aby sme bezpečne mohli prísť k nemu. Ide nám oproti, pretože sa túži stretnúť s nami.  Boh je taký úžasný! Určite sa už nevie dočkať, kedy sa na zemi narodí jeho Syn. No ale iste sa oveľa viac teší na to, ako sa malý Ježiško narodí v každom z nás – a to OSOBNE! No a čo ho tak niečím prekvapiť? Stačí skutok, ktorý nás nebude stáť veľa síl, ale urobíme ho z veľkej lásky. Ako často Bohu nasľubujeme veľa vecí, ktoré sme ochotní pre neho spraviť, obetovať, zrieknuť sa a darovať mu a ktoré nikdy nesplníme. Napriek tomu Boh svoj sľub dodržal – prekvapil nás a stále prekvapuje svojím záujmom o nás, aby bol stále s nami. Priblížil sa k nám, ako to len bolo možné. Stal sa jedným z nás.
My neočakávame dieťa, ale Božieho Syna! Aj počas týchto adventných dní bude záležať na nás, aký Boh sa narodí v našich srdciach.

     Vyprosujem Vám požehnané adventné dni naplnené radostným očakávaním príchodu Božieho Syna a nášho brata Ježiša Krista.

                                                                           Váš Jozef Holka

Advent - P. Mária

Informačný servis nitrianskej diecézy