• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

KAIROS – 4. časť (o liturgickom roku)

     Končí liturgický rok a od 1. adventnej nedele začne nový. Nie je liturgický rok nudným opakovaním tých istých sviatkov a cirkevných období? Aký je jeho pôvod a štruktúra? Vypočujte si podcast na túto tému.

In Nezaradené, by 23.11.2020 , 0 komentárov

Liturgia domácej cirkvi na každý deň

     Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/matka – uvádza modlitbu, na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentára je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby sa môže zažať svieca pri otvorenom Svätom písme. *** Vedúci (V): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Spolu (S): Amen. (V): Chválime...

In Nezaradené, by 21.11.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 34. nedeľu v Cezročnom období A – Slávnosť Krista Kráľa 1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17      Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom. Rovnako aj prorocké a múdroslovné texty, najmä žalmy, hovoria o Pánovi ako Pastierovi Izraela. Kto by nepoznal Žalm 23 a jeho dojímavý obraz Božej starostlivosti o svoj ľud! Dá sa tvrdiť,...

In Nezaradené, by 21.11.2020 , 0 komentárov

Liturgia domácej cirkvi (nielen) na nedeľu

          Milé rodiny,      na hlbšie prežívanie 33. nedele v Cezročnom období Vám ponúkam rodinnú liturgiu, ktorú sa môžete pomodliť. Ak nestihnete dnes, možno ju využiť aj počas týždňa, pretože nedeľné Božie slovo má zaznievať v nás aj mimo nedele a má byť naplnením jeho realizácie aj vo všedné dni.      S požehnaním Váš                              Jozef Holka, farár Liturgia-domacej-cirkvi_33.-nedela-A

In Nezaradené, by 15.11.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 33. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31      Dnešné prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa zvyčajne uvádza vo vlastnom zmysle, to znamená, že naozaj hovorí o čnostnej žene. Jej hlavnou vlastnosťou je kreativita a múdrosť. Tak je na úžitok svojmu domu a robí radosť svojmu mužovi. Preto jej patrí chvála a podiel na tých...

In Nezaradené, by 14.11.2020 , 0 komentárov