• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48      Úryvok zo Skutkov apoštolov nás privádza do domu Kornélia, rímskeho dôstojníka, ktorý žil v prosperujúcom palestínskom prístavnom meste Cézarea. Pred niekoľkými dňami mal tento „nábožný a bohabojný človek“ (Sk 10, 2), ktorý nebol Židom, videnie a v ňom dostal pokyn, aby poslal po apoštola Petra, ktorý sa nachádzal v Joppe vzdialenom asi dva dni cesty na juh. Aj Peter v Joppe...

In Nezaradené, by 08.05.2021 , 0 komentárov

KAIROS – 28. časť (o Evanjeliu podľa Marka)

     Evanjeliá majú vo Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti ponúka František Trstenský pohľad na prvé a najstaršie novozákonné evanjelium, ktorým je Evanjelium podľa Marka. Príjemné počúvanie.

In Nezaradené, by 08.05.2021 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 9, 26-31      Text zo Skutkov apoštolov popisuje situáciu prvej komunity v Jeruzaleme po príchode „obráteného“ Šavla [text Skutkov používa toto meno pre apoštola Pavla po kap. 13; Šavol bolo veľmi pravdepodobne jeho židovské meno, kým Pavol mohla byť buď jeho „prezývka“, alebo druhé meno, ako to bolo bežné medzi Židmi žijúcimi mimo Palestíny]. Práve sa vrátil z Damasku, kde sa po skúsenosti „videnia...

In Nezaradené, by 01.05.2021 , 0 komentárov

KAIROS – 27. časť (o žalmoch)

     Starozákonné žalmy majú svoje osobitné čaro, lebo neraz žalmista vyjadruje to, čo prežívame aj my, naše radosti a trápenia, úspechy a pády, lásku a opustenosť. Vystihujú realitu nášho života. V tejto časti  ponúka František Trstenský bližší pohľad na túto zbierku Starého zákona. Príjemné počúvanie.

In Nezaradené, by 01.05.2021 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 4, 8-12     Text čítania vovádza do obrannej reči apoštola Petra pred židovskou veľradou. Ide o posun v rozprávaní vzhľadom na úryvok z minulej nedele, keď hovoril pred zhromaždeným davom v chráme po uzdravení chromého človeka. Medzičasom bol Peter spolu s Jánom zatknutý pre ohlasovanie Ježišovho vzkriesenia, boli cez noc zadržaní a ráno ich predviedli pred židovský právny súd. „Vodcovia ľudu a starší“ im kladú otázku týkajúcu...

In Nezaradené, by 25.04.2021 , 0 komentárov