• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 25. nedeľu v Cezročnom období A 1.čítanie: Iz 55, 6-9      Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a jeho odpustenia. Predstavuje pritom Boha ako odlišne zmýšľajúceho, než rozmýšľame my, ľudia. Taktiež Božie cesty sú iné, než naše, ľudské. Je však našou veľkou výhodou a privilégiom, že môžeme o týchto...

In Nezaradené, by 20.09.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 24. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Sir 27, 33-28,9      Múdroslovné texty sú pre nás cenné tým, že nám poskytujú mnoho cenných rád do života. Sú to vlastne texty, v ktorých je sústredená dlhodobá ľudská skúsenosť. Sú tu tiež zachytené výsledky pozorovania životnej skúsenosti a múdrosti iných. V storočiach bezprostredne pred príchodom Pána Ježiša na svet bol tento druh písomnosti na Blízkom východe veľmi rozvinutý. Dnešné texty hovoria o...

In Nezaradené, by 13.09.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 23. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Ez 33, 7-9      Nedeľu, ktorú práve slávime, by sme vzhľadom na čítania, mohli nazvať nedeľou účasti na Kristovom prorockom úrade. Služba prorokov v dejinách vyvoleného Božieho ľudu Starého zákona bola svojím spôsobom jedinečná. Proroci predstavovali v náboženskom spoločenstve špeciálny stav, úlohou ktorého bolo bdieť nad životom Božieho ľudu. Mali strážiť čistotu kultu a prejavov viery. Proroci boli strážcami morálky a keď...

In Nezaradené, by 05.09.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 22. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Jer 20, 7-9     Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na Božie povolanie do prorockej služby a hovorí o dvoch tendenciách vo svojom vnútri: určitú výčitku na Boha, ktorý si ho ako veľmi mladého povolal za proroka a druhou tendenciou je mocná skúsenosť...

In Nezaradené, by 30.08.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 21. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 22, 19-23      V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa Ezechiáša. Sobnu Pán zavrhol, pretože si počínal príliš sebavedome, neprávom si dal vytesať hrob na mieste, na ktoré nemal právo. Eliakim tu predstavuje predstavuje spravodlivého kráľovského úradníka, ktorému bude zverená moc kľúčov v Dávidovom dome. Možno to porovnať s úlohou,...

In Nezaradené, by 22.08.2020 , 0 komentárov