• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 25. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Múd 2, 12. 17-20      Spravodlivým aj podľa knihy Múdrosti je ten, kto ostal verný Pánovi a jeho prikázaniam a stavia svoj život  na presne opačných základoch ako bezbožníci. Nečudo, že je pre nich jeho život veľkou výčitkou a chystajú sa ho podrobiť utrpeniu. Chcú si tak overiť, či je naozaj spravodlivý, tichý a odovzdaný do Božích rúk a nakoľko je pevná jeho dôvera v Božiu pomoc. Jediný ozaj...

In Nezaradené, by 18.09.2021 , 0 komentárov

LAUDATE DOMINUM (Ž 54)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 19. septembra. Príjemné počúvanie.

In Nezaradené, by 18.09.2021 , 0 komentárov

KAIROS – 47. časť (o Belzebulovi)

     Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, jeho protivníci ho obvinili, že to dosiahol iba zo spolupráce s Belzebulom (porov. Mt 12, 25). Kto to bol Belzebul, aký význam má toto meno a akú úlohu plní v evanjeliovom úryvku si môžete vypočuť v tejto časti podcastu Františka Trstenského. Príjemné počúvanie.

In Nezaradené, by 18.09.2021 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 24. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Iz 50, 5-9b      Dnešné prvé čítanie je súčasťou Tretej piesne Pánovho služobníka z proroka Izaiáša. V pôvodnom význame tajomnou postavou tohto služobníka mal byť niekto z prorokov alebo dokonca izraelský národ. Vyznačuje sa tým, že vie počúvať Pánovo slovo a ohlasovať ho tým, ktorí už nemajú silu žiť a stratili dôveru k Bohu. Vernosť Pánovho služobníka, ktorý ohlasuje nové časy, však naráža na odpor tých, ku ktorým je...

In Nezaradené, by 11.09.2021 , 0 komentárov

LAUDATE DOMINUM (ž 116)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 12. septembra. Príjemné počúvanie.

In Nezaradené, by 11.09.2021 , 0 komentárov