• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Vianoce 2019

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14).                                              Milí farníci, deti a mládež,      čítal som článok s názvom: Vianoce prichádzajú, necháme ich odísť? Písalo sa v ňom o tom, že Vianoce sú stretnutím s láskou. Mnohí ľudia sa v tieto dni cítia šťastní. Niekoho obdarovali, snáď boli sami obdarovaní, zažili radosť detí i dospelých, pripomenuli si krásne chvíle svojho detstva, skrátka majú vianočnú náladu. A koľko ľudí si dnes praje, aby táto...

In Nezaradené, by 26.12.2019 , 0 komentárov

Advent 2019

     „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).                                              Milí farníci, deti a mládež,      akokoľvek čarovné je obdobie pred vianočnými sviatkami, predsa privádza človeka k vážnejšiemu pohľadu na seba a na život. Liturgické texty Adventného obdobia vyzývajú k solídnej príprave na stretnutie s Pánom. Prijať túto výzvu do svojho života znamená prelomiť pancier zmýšľania o sebe a o iných, čo nás...

In Nezaradené, by 01.12.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (5. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 27.10.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (4. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 20.10.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (3. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 14.10.2019 , 0 komentárov