• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Komentáre k nedeľným čátaniam

Komentáre k textom na 1. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: Gn 9, 8-15      Čítaná stať obsahuje záverečnú časť biblického príbehu o potope (6, 1-9, 17). Po vyjdení z korába sa Bohu zapáči Noemova obeta a sľúbi, že už nikdy nezaplaví zem (8, 20-22). V tejto stati Boh obnovuje prísľub uzavretím zmluvy, ktorej znamením sa stáva dúha. Dúha nie je stvorená po potope, ale je po nej použitá ako znak a pripomienka novej zmluvy, ktorú Boh uzatvára nielen s Noemom a jeho synmi,...

In Nezaradené, by 19.02.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Lv 13, 1-2. 45-46      Prvé čítanie stručne predstavuje základné inštrukcie týkajúce sa kožných chorôb, ktoré kvôli vysokej miere nákazlivosti boli vnímané ako vážne ohrozenie telesnej rituálnej čistoty Izraelského národa. Trinásta kapitola, ktorej vybrané verše (v. 1-2 a 45-46) tvoria text liturgického čítania, je súčasťou väčšej časti knihy Levitikus (kap. 11 – 15), ktorá sa venuje otázke pokrmovej a telesnej čistoty a nečistoty. Tieto predpisy, ktoré sú nepochybne kultúrne...

In Nezaradené, by 12.02.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 5. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Jób 7, 1-4. 6-7      Text určený pre dnešné bohoslužby nám približuje starozákonného trpiteľa Jóba. Starozákonná kniha s rovnomenným názvom hovorí o zmysle ľudského utrpenia v zornom uhle viny alebo neviny človeka. Jób bol nevinný, a predsa veľmi trpel. Pri pohľade naňho sa vynára v mysli otázka, aký zmysel má toto utrpenie človeka. Dnešný úryvok začína všeobecným konštatovaním o námahe v živote každého človeka a potom prechádza na konkrétny prípad Jóba. Starý...

In Nezaradené, by 05.02.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Dt 18, 15-20      Text 1. čítania je z rozlúčkovej reči Mojžiša k vyvolenému národu. Obsahom tejto reči je proroctvo ako také. V Izraeli sa proroctvo chápalo ako prvok sprostredkujúci poznanie Božej vôle. Žiaden človek si nemohol nárokovať plniť túto úlohu, ale prorok mohol byť jedine „vzbudený“, tzn. iba Boh mohol povolať proroka. Texty tejto lekcie sa aj v izraelskej tradícii vysvetľovali mesiášsky. Vieme, že prorokom v plnom zmysle...

In Nezaradené, by 29.01.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 3. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Jon 3, 1-5. 10      Prorok Jonáš je vzorom proroka, ktorý ohlasuje požiadavku pokánia a obrátenia. Sväté písmo túto pozíciu prorokov opisuje veľmi často. Môžeme povedať, že ide o stálu náplň poslania prorokov. Potvrdí to aj dnešné evanjelium. K podstate prorockého poslania patrí totiž schopnosť vidieť smerovanie života jednotlivca aj spoločnosti. A ak tento smer nie je optimálne zameraný na posledný cieľ, ktorým je Boh, potom požiadavka obrátenia...

In Nezaradené, by 21.01.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy