„Bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán… aby vás nenašiel spať…“ (Mk 13, 35-36)

                     Drahí farníci, deti a mládež,

     prežívame výnimočný čas – Advent. V taliančine sa Advent spolu s obdobím Pôstu zvykne nazývať „tempo forte – silný čas.“ Je to obdobie, keď v priebehu štyroch týždňov môžeme prehĺbiť svoj duchovný život.
Adventné obdobie tvoria štyri nedele. Prvá adventná nedeľa je zároveň začiatkom nového liturgického roka. Už podľa názvu sa toto obdobie zameriava na príchod Pána Ježiša. Prvá časť Adventu, ktorá trvá do 17.12., je tematicky zameraná na druhý Pánov príchod v sláve na konci čias.
Druhá časť Adventu je prípravou na oslavu prvého príchodu Božieho Syna v Betleheme. Po obsahovej stránke nedeľné evanjeliové úryvky sa rozdeľujú: 1. adventná nedeľa: druhý Pánov príchod; 2. a 3. adventná nedeľa: pôsobenie Jána Krstiteľa; 4. adventná nedeľa: osoba Ježišovej matky Márie.
Takto sa nám ponúka jedinečná príležitosť, aby sme sa mohli priblížiť k Bohu. Náš Boh by nemal  byť pre nás Bohom vzdia­leným ale blízkym. Adventný čas nám dáva možnosť začať svoj život nanovo. Máme k tomu všetko, čo potrebujeme: slobodu, dary, ktoré nám dal Boh a cieľ, ktorý nám určil: aby sme boli pripravení na stretnutie s ním.
Možno sa nám zdá, že sa Boh od nás vzdialil. Nie sme schopní v každodennom živote vycítiť jeho prítomnosť. Môžeme si teda myslieť: ak Pán všetkého života je ďaleko, pánom svojho života sa stanem ja a budem môcť so svojím životom urobiť všetko, čo len chcem.
Boh sa od nás nevzdialil. Je s nami a čaká. Čaká, čo urobíme so svojím životom a ako využijeme slobodu, ktorú nám dal. Lebo Boh každému určil prácu, každému dal jeho vlastnú úlohu. Jedna vec je však chcieť, druhá môcť. Často sa stáva, že chceme, ale nemôžeme, inokedy môžeme, ale sa nám nechce. Človek ponechaný bez pomoci neurobí nič. Potrebujeme pomoc, aby sme mali chuť zo svojho života urobiť niečo krásne. Tú nám poskytuje sám Boh. Potrebujeme sprie­­vodcu na cestách nášho života, aby sme našli cieľ a bezpečne došli k nemu. Tým je pre nás Božie slovo. Všetko ostatné je na nás.
Prijmime výzvu k prebudeniu, aby sme neprespali veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme tak mohli prejsť z tmy do svetla, z noci do dňa.
Stoji to za to: vydať sa na cestu, dovoliť sa sprevádzať Božím slovom a skvalitniť svoj ži­vot podľa Božieho plánu.

     Do týchto adventných dní Vám želám a vyprosujem, aby ste neváhali a rozhodli sa urobiť správny krok k solídnej príprave na stretnutie s Pánom.

                                                                           Váš Jozef Holka

Nech je Advent pre Teba ako dvere:
môžeš  ich otvoriť pre svojich blízkych,
môžeš dovoliť Ježišovi, aby vstúpil do Tvojho srdca!

Nech je Advent pre Teba ako svetlo:
môžeš si viac posvietiť do svojho vnútra,
môžeš byť svetlom pre ľudí okolo seba!

Nech je Advent pre Teba ako okno:
môžeš ním pustiť čerstvý vzduch do zabehaných vzťahov,
môžeš sa viac zahľadieť na Božie dary –
hviezdy, slnko i zamračenú oblohu!

Nech je Advent pre Teba ako lavička:
môžeš si nájsť čas a posedieť si chvíľu s Bohom,
môžeš si prisadnúť k blížnemu a vypočuť ho!

Nech je Advent pre Teba ako hodiny:
môžeš sa viac tešiť na skoré stretnutie s Kristom,
môžeš venovať svoj čas človeku, ktorý už na to dlho čaká!

Nech je Advent pre Teba ako kľúče:
môžeš nimi otvoriť miesta v srdci, ktoré sú už dlho zabuchnuté,
môžeš hľadať riešenia zdanlivo neriešiteľných vecí!

Nech je Advent pre Teba ako svieca:
môžeš sa učiť vlastným rozdávaním sa zabúdať na seba,
môžeš pri tichu svetla sviece v modlitbe stretnúť Ježiša!

Nech je Advent pre Teba ako zvonček:
môžeš zvoniť radosťou v každý jeden deň,
môžeš svojím životom ohlasovať  Dobrú zvesť!

Nech je Advent pre Teba ako kniha:
môžeš aj pri zlých udalostiach dňa dúfať v dobrý koniec,
môžeš nezodpovedané otázky hľadať v tichu s knihou kníh – Bibliou!

Nech je Advent pre Teba ako teplá dlaň:
môžeš ju zopnúť s druhou dlaňou v modlitbe,
a pocítiť tak mäkkosť Božích dlaní,
môžeš ju podať svojmu blížnemu, aby pocítil teplo človečenstva! 

Informačný servis nitrianskej diecézy