„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).

 

                                           Milí farníci, deti a mládež,

     akokoľvek čarovné je obdobie pred vianočnými sviatkami, predsa privádza človeka k vážnejšiemu pohľadu na seba a na život. Liturgické texty Adventného obdobia vyzývajú k solídnej príprave na stretnutie s Pánom.
Prijať túto výzvu do svojho života znamená prelomiť pancier zmýšľania o sebe a o iných, čo nás privádza často do nepopulárnej situácie – priznať si svoje nedostatky a pozrieť sa pravdivo na seba.
Áno, byť človekom, ktorý ide do hĺbky poznania svojho vnútra, znamená byť odvážnym človekom. V knihe Michaela Endeho Nekonečný príbeh, ktorý bol aj niekoľkokrát sfilmovaný, sa nachádza aj kapitola s názvom Tri magické brány. Spisovateľ sprevádza čitateľa cez prvú bránu, „bránu veľkých hádaniek“, ktorou môže prejsť iba ten, kto je pravdivý voči sebe. Za ňou stratí všetok strach, ktorý ho doposiaľ sprevádzal. Druhá brána je „bránou kúzelného zrkadla“, v ktorej môže každý vidieť svoju pravú vnútornú podstatu. Kto chce prejsť cez túto bránu, musí najskôr vojsť celkom do seba, načrieť do svojho vnútra. Keď prejde cez ňu, zbavený všetkých pochybných zámerov, môže ísť ďalej nezaťažený a veselý ako novonarodené dieťa. Tento stav mu pomáha prejsť treťou bránou, „bránou bez kľúča“, za ktorou ho čaká nová budúcnosť.
Prejsť týmito jednotlivými etapami v našom živote je veľmi potrebné, pretože človek dnešných čias je na najlepšej ceste, aby sa stal človekom, ktorý žije a myslí šablónovito. A myslím, že u mnohých tento stav už nastal – stratili osobnú jedinečnosť a žijú len z napodobňovania. Adventný čas nám dáva veľa príležitostí, aby sme sa dokázali stíšiť a v hĺbke svojho vnútra objaviť seba samých.

     Všetkým Vám želám a vyprosujem, aby ste sa dokázali slobodne rozhodnúť pre osobnú zmenu zmýšľania a konania a vykročiť do týchto adventných dní správnym krokom viery v ústrety skutočnému životu a šťastiu, ktoré možno nájsť a dosiahnuť iba v autentickom Božom obraze, a ním je Božie narodenie.

Váš Jozef Holka, farár

Návrh, ako prežiť každý deň
Adventného obdobia

 1. Musíme byť ostražití, pretože Advent označuje čas príchodu Mesiáša.
 2. V prvom adventnom týždni si zaumienim pracovať ako včela.
 3. V modlitbe si spomeniem na misionárov a na ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša.
 4. Pokúsim sa zmieriť s niekým, s kým som sa v poslednej dobe pohneval.
 5. Advent je čas modlitby. Vynasnažím sa nájsť si každý deň čas na modlitbu, poďakovanie i prosbu za potreby sveta, mojej rodiny, susedov, kamarátov, Cirkvi…
 6. Budem pozorný k tým deťom, ktoré potrebujú útechu a pomoc.
 7. Advent je časom prekvapení. Budem k niekomu pozorný a darujem mu úsmev.
 8. Vymeťme z nášho života to, čo nie je v poriadku. Napodobňujme Jána Krstiteľa.
 9. Mária je kľúčovou postavou adventu. Všimnime si jej konanie a jej „áno“ Pánovi.
 10. Pokúsim sa domáce úlohy robiť so srdcom a každý deň sa učiť s väčšou chuťou.
 11. Advent je čas požiadať o odpustenie, liečiť rany nášho srdca.
 12. Čas plynie bez toho, aby som si to uvedomoval. Dnes ho veľmi dobre využijem.
 13. Ak existuje niekto, kto je chorý alebo nosí sadru, či potrebuje moju pomoc, budem k dispozícii, aby som mu podal pomocnú ruku.
 14. Postarám sa o svojich mladších súrodencov a pokúsim sa byť k nim milý.
 15. Ježiš je kompas, ktorý nás vedie životom. Počúvajme zvlášť jeho Slovo.
 16. Prečítam si malý kúsok z evanjelia alebo si zapamätám evanjelium z nedeľnej omše.
 17. Advent je časom radosti a preukazovaním radosti iným.
 18. Advent je časom nádeje. Dúha nám pripomína harmóniu, pokoj, ktorý prajeme svetu i našim vzťahom s ostatnými.
 19. V mojich hrách sa pokúsim dobre zabaviť a snažiť sa hrať tímovo.
 20. Kresťan je ten, kto je schopný slúžiť druhým ako Ježiš.
 21. Dnes navštívim svojich starých rodičov alebo niekoho, kto je sám a potrebuje moju spoločnosť.
 22. Rovnako ako Mária, majme srdce, ktoré víta Boha a ostatných.
 23. Budem sa cvičiť v počúvaní, najmä mojich bratov a sestry či priateľov.
 24. Napíšem Ježišovi blahoželanie k jeho nastávajúcim narodeninám.
 25. Vianoce začneme narodením Ježiša, Mesiáša, Spasiteľa.

Informačný servis nitrianskej diecézy