Milé rodiny,

   v Cirkvi nastala veľká radosť z návratu k sláveniu Eucharistie. Prečo by nemohla nastať aj v našom srdci? Nie však všetci našli odvahu tešiť sa nie z toho, že môžeme ísť na svätú omšu, ale z toho, že Ježiš žije a my ho môžeme stretnúť pri slávení Eucharistie a nechať sa ním naplniť, preniknúť, premeniť. Na to však musíme vynaložiť isté úsilie. A to sa nedá tak, že budeme len chodiť v nedeľu na svätú omšu a ráno či večer čosi odrecitujeme. Ježiš žije a chce byť s nami v stálom kontakte. Na čo ešte čakáme? Prijmime jeho pozvanie!

     Skutočnú radosť z návratu a stretnutia sa so zmŕtvychvstalým Pánom a pokojnú nedeľu Vám vyprosuje

Váš Jozef Holka, farár

Liturgia domácej cirkvi na 6. veľkonočnú nedeľu