Ján Krstiteľ dnes verejne vyhlasuje a uznáva Ježiša za Mesiáša – Vykupiteľa, čo je vôbec prvé svedectvo o Kristovi cez hlavnú charakteristiku jeho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. V tomto spočíva pre nás nový život v Božom Duchu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175-209, Dolné Lefantovce č. domov 160-179.
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si pripomenieme túto potrebu pre celý kresťanský svet.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach Vás pozývam na katechézu o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK
Horné Lefantovce o 17 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

UTOROK – Spomienka sv. Antona, opáta
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Pavla a Annu Čergeťových a rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 17 30 za † Jozefa a Teréziu Arpášových.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 17 30 za † rodičov Hudecových a Ševčíkových.

PIATOK
Horné Lefantovce o 17 30 za † Jozefa a Eriku Piterkových.

SOBOTA – Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA – 3. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jozefa, Matildu, Máriu a Helenu Moravanských a rodičov z oboch strán.

 

 

Prehliadli ho!

 

Hľadali Leva, ale prišiel ako Baránok
a prehliadli ho.
Hľadali Bojovníka, ale prišiel ako Tvorca pokoja
a prehliadli ho.
Hľadali Kráľa, ale prišiel ako Služobník
a prehliadli ho.
Hľadali oslobodenie od Ríma, ale on sa podrobil rímskemu krížu
a prehliadli ho.
Hľadali niekoho, kto by vyhovoval ich forme, ale On sám bol Ten, ktorý formuje
a prehliadli ho!
Hľadali uspokojenie svojich dočasných potrieb, ale On prišiel naplniť ich večné potreby
a prehliadli ho!

A koho hľadáš ty? Leva? Bojovníka? Kráľa? Osloboditeľa? Koho hľadáš?
Prišiel ako Baránok, aby sa obetoval za hriech. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby priniesol pokoj medzi Bohom a človekom. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby sa všetkým ľuďom stal vzorom služobníka. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby nám priniesol pravú slobodu. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby ti dal večný život. Necháš ho odísť?

Keď sa poddáš Baránkovi, stretneš sa s Levom!
Pripoj sa k Tvorcovi pokoja, a stretneš sa s Bojovníkom!
Spolupracuj so Služobníkom, a stretneš sa s Kráľom!
Choď s tým, ktorý sa poddal, a stretneš sa s Osloboditeľom!
Staraj sa o večné, a budeš mať aj dočasné.

Ak sa ti Ježiš nehodí do formy, ktorú máš, potom poď k Tomu, ktorý formuje a On ti dá novú  formu.
Poddaj sa Jeho plánu pre svoj život a uvidíš, ako najskôr naplní tvoju večnú potrebu,
a potom sa postará o všetko ostatné.

(neznámy autor)

Informačný servis nitrianskej diecézy