Viera nie je iba2. veľkonočná nedeľa A 2017 zdedenou skutočnosťou, ale treba sa k nej prepracovať vlastnými silami ako apoštoli posilnení živým Pánom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175-209, Dolné Lefantovce č. domov 1-19.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

24.04. – 30.04.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 30.

UTOROK – Sviatok sv. Marka, evanjelistu
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Matúša Nému.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Petra a Jolanu Fikselových a syna Antona.

SOBOTA – Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa Andraška a Luciu Danciovú.
Horné Lefantovce o 15 30 sobášna sv. omša.

NEDEĽA – 3. veľkonoč
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Albína, Paulínu a starých rodičov.

Božie milosrdenstvo

Informačný servis nitrianskej diecézy