3. nedeľa A 2017Dnešné evanjelium obsahuje celé Kristovo posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Aby sa uskutočnilo aj v našom živote, musíme prijať evanjelium ako normu svojho zmýšľania a konania.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce č. domov 180-200.
V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce, v utorok Dolné Lefantovce. Prineste si so sebou, prosím, brožúru s textami latinskej sv. omše.
V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalších osôb, ktoré ohlasovali evanjelium svojím životom.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach Vás pozývam na katechézy o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD                                                                    

23.01. – 29.01.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 17 30 za † Ivana a Miloša Gavalcových.

UTOROK – Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Jarmilu Kiššovú.

STREDA – Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
Horné Lefantovce o 17 30 za † Antona Svorada a rodičov z oboch strán.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
Dolné Lefantovce o 17 30.

PIATOK
Horné Lefantovce o 17 30.

SOBOTA – Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 7 30 za † Alžbetu a Cecíliu.

NEDEĽA – 4. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Imricha a Editu Dianových a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

 

S kým Boh počíta?

 

Ak budeš mat pocit, že Boh s Tebou už nič nedokáže, spomeň si, že…

Noe sa občas opil do nemoty.

Abrahám bol príliš starý.

Sára bola dlho neplodná.

Izák bol prehnane dôverčivý.

Jakub bol úskočný.

Lea bola škaredá.

Jozef Egyptský prežil ťažké šikanovanie.

Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny.

Gedeon mal strach a chcel utiecť.

Rachab bola prostitútka.

Jeremiáš a Timotej boli príliš mladí.

Dávid mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu.

Jonáš utekal pred Bohom.

Noemi bola vdova.

Jób prišiel o rodinu, majetok a prepadol depresii.

Jan Krstiteľ bol bezdomovec a jedol hmyz.

Svätý Jozef nemal vždy mariánsku úctu – chcel Máriu poslať preč.

Panna Mária občas nechápala, ako to Pán Boh myslel.

Ježiš v puberte utiekol rodičom a ešte sa divil, čo majú za problém.

Učeníci zaspávali pri modlitbe.

Peter sa vystatoval a potom zaprel Krista.

Marta bola tak trochu workoholička.

Jej sestra Maria nebola zase priam akčná.

Mária Magdaléna bola prostitútka a ešte k tomu posadnutá.

Žena zo Samárie bola niekoľkokrát rozvedená a žila „neviazane“.

Zachej bol malý a zakomplexovaný a živil sa daňovými podvodmi.

Pavol bol cholerik a občas si neudržal jazyk za zubami.

Timotej mával žalúdočné ťažkosti.

Prvý svätorečený bol lotor po Ježišovej pravici.

…tak sa nezľakni, keby Pán Boh počítal aj s Tebou!

Informačný servis nitrianskej diecézy